wyklad 11 3.01.2008, Administracja UŁ, Administracja I rok, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria organizacji i zarządzania, wyklad - dr czapla


Wykład 11 3.01.2008

ZMIANY

Źródła zmian są ulokowane w otoczeniu organizacji

- prawodawstwo (np. wejście do Schengen)

- działania konkurencji (np. telefonia komórkowa)

Klasyfikacja zmian

A) perseweracyjne (zachowawcze) - zmiany, których stan końcowy równy jest stanowi początkowemu (mierzonemu ze względu na przyjęte kryterium) - np. zachować 10% udział w rynku

B) permutacyjne - zmiany, w których stan końcowy różny jest od stanu początkowego (mierzony ze względu na przyjęte kryterium)

a) konstrukcyjne - stan końcowy jest wyższy niż początkowy

b) destrukcyjne - stan końcowy niższy niż początkowy (np. strategia obrony przed przejęciem)

Zmiana jest jedynym stałym elementem organizacji i duża część energii organizacji jest poświęcana zmianom i zarządzaniu zmianami

Aspekty zmiany

psychospołeczne - zmiany dotyczące poziomu naszych umiejętności, zachowań

techniczno-technologiczny - kupno nowego samochodu

Trójelementowy model zmian

odmrożenie:

- uświadomienie istnienia problemu

- uświadomienie faktu, że obecnymi metodami tego problemu nie rozwiążemy

odwrócenie - zaprezentowanie nowego sposobu działania

zamrożenie - przypisanie nowemu sposobowi działania systemu poparcia oraz na poziomie minimum braku poparcia dla starego sposobu działania

Na początku, po wprowadzeniu zmian, następuje pogorszenie wynikające z konieczności dostosowania się do nowej sytuacji (np. początek jazdy w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów - cały czas szukamy sprzęgła). Jeśli zmiana miała sens to następuje punkt przełamania, efektywność wraca najpierw do poziomu wyjściowego a potem rośnie ponad ten poziom.

Inicjatorzy zmian przechodzą następujące etapy

niedowierzanie

depresja

akceptacja - pogodzenie się

testowanie nowych rozwiązań

internalizacja - zaakceptowanie nowej sytuacji

Inicjatorzy zmian muszą także przełamać opór przeciwko zmianom. Ważnym etapem zmiany jest wiec etap komunikowania się (wyjaśniania powodów i przewidywanych skutków zmian).

Opór przeciwko zmianom wynika z:

- strachu, niewiedzy

- braku wiedzy o skutkach, rezultatach

- konieczności zmiany przyzwyczajeń

- utrata poczucia bezpieczeństwa

- obaw przed niepodobaniem nowym obowiązkom

- obaw przed utratą prestiżu (np. przy zmianie nazwy stanowiska)

- źródeł ekonomicznych

Spojrzenie na sytuację

- przeszłość - jest wyidealizowana (np. Place im. Gierka)

- teraźniejszość - jest niejednoznaczna (nie jest ani bardzo dobrze, ani bardzo źle)

- przyszłość - jest fatalna, postrzegamy ją źle

Problem jest wynikiem porażki a wyzwanie jest bardziej proaktywne, nie musieliśmy wcześniej ponieść porażki.

2Wyszukiwarka