Umowa logopedyczna, LOGOPEDA DLA DZIECI W ORATORIUM, Diagnozowanie


Umowa

Niniejszym zobowiązuję się do przeprowadzenia dokładnej diagnozy logopedycznej oraz (ilu?) ……………….. sesji terapii logopedycznej

(z możliwością weryfikacji ich liczby w trakcie terapii) zgodnie z następującymi wytycznymi:

  1. Jedna sesja terapeutyczna będzie trwała …………. . minut.

  2. Sesje będą odbywali się co ………. dni.

  3. Osoby z otoczenia dziecka zobowiązane będą do uczestniczenia w sesjach terapeutycznych w minimalnym wymiarze ………. spotka(-nia/-ń) w tygodniu.

  4. Wszystkie wskazówki dotyczące prac domowych i postępów terapii będą przekazywane przez logopedę ustnie lub pisemnie pod koniec każdej sesji.

  5. Zadania domowe będą wykonywane sumiennie i systematycznie.

  6. Podczas pracy domowej logopedę będzie zastępował (-a):

………………………………………………………………………………

  1. W przypadku nie respektowania powyższych zasad, prowadzący terapię ma obowiązek przypomnieć treść umowy zainteresowanym osobom.

  2. Zakończenie terapii nastąpi w momencie osiągnięcia .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

lub w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy.

Podpisy:

Logopeda Pacjent-uczeń/rodzic/opiekun

…………………………. …………………...................
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zetotest, LOGOPEDA DLA DZIECI W ORATORIUM, Diagnozowanie
Diagnozowanie umiejetności czytania i pisania wg J. Cieszyńskiej, LOGOPEDA DLA DZIECI W ORATORIUM, D
Zabawa stymulująca rozwój mowy(1), LOGOPEDA DLA DZIECI W ORATORIUM
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych, Przedszkole
Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych(1), logopedia, ćw. mowy, języka słuchu fon
logopedyczne , ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA(1), terapia pedagogiczna
ćwiczenia logopedyczne, Dla dzieciaczków, Ćwiczenia
Gimnastyka buzi i języka, DLA DZIECI I O DZIECIACH BAJKI NAUKA I ZABAWA, Ćwiczenia, zabawy z językie
Ćwiczenia i zabawy logopedyczne, DLA DZIECI I O DZIECIACH BAJKI NAUKA I ZABAWA, Ćwiczenia, zabawy z

więcej podobnych podstron