Pasowanie na Ucznia 6, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I


Pasowanie na uczniów

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

1.Piosenka pt. „Marsz pierwszoklasistów”

/ na piosence wchodzą pierwszaki i zajmują swoje miejsca - pląs /

2. Werble -wejście Dobosza.

D: Uwaga , uwaga ! Król nadchodzi !

/ wchodzi Król , Marszałek i Dworki /

K: Mój Marszałku , jakie to sprawy wagi państwowej mamy dziś do załatwienia?

M: W twoim królestwie Panie ma się dziś odbyć uroczystość pasowania tych oto pierwszokla-

sistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

Świadkami tego wydarzenia będą zebrani na dziedzińcu rodzice , których serdecznie

witam.

Swoją obecnością zaszczyciły nas także znamienite osobistości

Witamy także przybyłych na tą uroczystość włodarzy tej szkoły.

K : Witajcie moi wierni i mili poddani .Dochodzą mnie wieści , że w waszej szkole dzisiaj

wielki dzień.

Przyzwalam zatem na rozpoczęcie uroczystości w tym radosnym dniu 5 listopada

roku pańskiego 2005.

Niechaj nastanie czas wesela i zabawy tak aby wszyscy moi poddani zaznali radości i

szczodrobliwości swego pana .

Niech w ten radosny nastrój wprowadzi was taniec dworek

/ taniec dworek /

D: Wasza Wysokość ! Wierni poddani!

W obyczaju naszym jest , aby nowa brać uczniowska złożyła dary naszemu miłościwie

panującemu królowi. Od prawieków darem najcenniejszym było słowo i muzyka.

Prosimy więc brać uczniowską klas pierwszych o wkupienie się w łaski króla i jego

wiernych poddanych.

PREZENTACJA KLAS

M: Dziękujemy. Królu , czy podobały ci się te dary?

K: Bardzo mnie cieszy , że brać uczniowska zna nasze tradycje i przygotowała się do

uświetnienia dzisiejszej uroczystości.

M: Wasza Wysokość ! Czy teraz już można przyjąć pierwszoklasistów do braci

uczniowskiej?

K: A co na to mój lud ? Muszę najpierw spytać się moich wiernych poddanych.

Najlepiej będzie jak zasięgnę języka u włodarzy tej szkoły.

/ Król podchodzi do pani dyrektor /

K: Pani Dyrektor , czy zebrane tu dzieci są godne aby zostać uczniami tej szkoły?

P.D. ...Tak................

M: Zatem drodzy pierwszoklasiści pora na ślubowanie.

/poczet flagowy wychodzi i ustawia flagę do ślubowania /

/ z każdej klasy występują po dwie osoby i podchodzą do flagi /

ŚLUBOWANIE

M: Do ślubowania !

/ dzieci podnoszą ręce do ślubowania /

P.D. Pani dyrektor odczytuje rotę ślubowania:

Ślubuję:

U: Uczniowie chórem odpowiadają :

Ślubuję!

M: Po ślubowaniu!

/ dzieci opuszczają ręce i wracają na swoje miejsce /

M; - Baczność!

- Poczet flagowy wstąp!

/ poczet flagowy wstępuje /

K: A teraz przekazuję te królewskie ołówki i proszę włodarzy szkoły o pasowanie dzieci na

uczniów.

/Dworki na czerwonych poduszkach przynoszą ołówki dyrekcji szkoły/

M: Do pasowania wystąp!

/ uczniowie w trzech rzędach podchodzą do dyrekcji szkoły /

PASOWANIE PIERWSOKLASISTÓW NA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁOGOWIE

K: Od tej chwili jesteście pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

Marszałku , czy przygotowałeś odpowiedni dokument potwierdzający przyjęcie tych

uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej ?

M: Tak Wasza Wysokość.

K: Proszę o odczytanie dokumentu.

/ Marszałek odczytuje dokument /

M: Z łaski zgromadzonego tu ludu gwoli dodania splendoru uroczystości , a utrzymania

porządku w społeczności uczniowskiej obwieszczam co następuje :

„ Od dziś , to jest 5 listopada roku pańskiego 2005 mianuję wszystkich tu

zgromadzonych pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

Ktoby na szkodę dzisiejszej uroczystości śmiał podjąć kroki , mam prawo zabrać go i do

lochu wtrącić pozbawiając łaski królewskiej na zawsze. Od dziś pierwszoklasiści

żądam od was posłuszeństwa ,przestrzegania regulaminów oraz zobowiązuję was do

wytężonej pracy w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności .Pamiętajcie

także abyście nigdy nie splamili honoru waszej szkoły.

Podpisał : Jego Wysokość Król

D: A teraz proszę zgromadzonych tutaj pierwszoklasistów o powtarzanie za mną:

„ Królu Panie niech się

twoja wola stanie”

/ pierwszaki powtarzają /

D: Gospodarzy klas proszę o podejście i podpisanie w imieniu swoim i klas dokumentu.

/ gospodarze klas podchodzą i podpisują - wszyscy śpiewają piosenkę

pt. „Witaj szkoło”

M: Pani dyrektor składamy ten dokument na pani ręce i prosimy o przemowę.

/ Marszałek wręcza dokument pani dyrektor /

P.D. /zabiera głos /

M: Nasi znamienici goście przybyli do was z darami i dobrym słowem. Posłuchajcie.

/ Głos zabiera Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Radny Rady Miasta/

K: Szanowni poddani ! Z tego co zobaczyć mi było dane zadowolony jestem wielce.

Życzę zatem wszystkim uczniom wielu radosnych przeżyć w szkole, serdecznych

przyjaciół , dużo dobroci i życzliwości od ludzi.

A rodzicom , opiekunom , nauczycielom życzę aby dzieci były ich radością , nadzieją

i dumą , by umiały być wdzięczne za wszystko co otrzymują , aby odnosiły sukcesy,

a każdego ranka budziły się z entuzjazmem.

/ Uczennica klasy pierwszej dziękuje przybyłym na dzisiejszą uroczystość gościom,

Dworki wręczają pamiątkowe listy./

M: A teraz zapraszamy wszystkich uczestników uroczystości na królewską ucztę.

/ Werble /

D: Uwaga! Uwaga ! Król wychodzi!

/ wychodzi Król , Marszałek , Dobosz i dworki a następnie goście i dzieci/

Rok szkolny 2005/2006

SCENARIUSZ PASOWANIA

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

DATA : 05.11.2005 r

MIEJSCE : sala gimnastyczna SP nr 2 w Głogowie

PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI:

Wychowawczyni klasy 1 a - .......................

Wychowawczyni klasy 1 b - .......................

Wychowawczyni klasy 1 c - .......................

OPRAWA PLASTYCZNA:

Wychowawczynie klas pierwszych ,oraz rodzice pierwszoklasistów.

PROWADZENIE UROCZYSTOŚCI:

Przybyły na uroczystość : KRÓL , MARSZAŁEK , DOBOSZ I DWORKI.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

I. Wprowadzenie uczniów klas pierwszych.

II. Przybycie Króla i jego świty.

  1. Powitanie gości.

  2. Przyzwolenie na rozpoczęcie uroczystości.

  3. Taniec Dworek.

III Złożenie Królowi darów przez pierwszoklasistów.

  1. Wiersz pt. „Burza”

  2. Inscenizacja pt. „Draka o drogowych znakach”

  3. Taniec do piosenki pt. „Znaczki odblaskowe”

IV. Pasowanie uczniów.

 1. Akt ślubowania.

 2. Pasowanie na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

 3. Odczytanie Dekretu Królewskiego.

 4. Podpisanie Dekretu przez gospodarzy klas pierwszych.

 5. Przekazanie pisma pani dyrektor.

V. Życzenia i dary dla uczniów od Rady Rodziców.

VI. Podziękowanie gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością uroczystości.

 1. Odczytanie podziękowań.

 2. Wręczenie pamiątkowych listów.

VII. Królewska uczta - poczęstunek i zabawa w klasach.

1. Poczęstunek i zabawa w klasach.

Opracowanie: Mirosława MatczakWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pasowanie na Ucznia 4, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 5, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 3, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 1, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
przedsiewziecie - pasowanie na ucznia, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia, scenariusze na uroczystości szkolne
Ceremoniał pasowania na ucznia klasy pierwszej, scenariusze na uroczystości szkolne
Pasowanie sp Witoldowo, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Ślubowanie pierwszoklasistów, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
ślubowanie klasy I, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Scenariusz uroczystości ślubowania1, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Scenariusz uroczystości pasowania na ucznia w szkole podstawowej
Scenariusz ślubowania kl I SP, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
scenariusz ślubowania2, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I

więcej podobnych podstron