7 PRZYKAZAŃ, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA


CECHY SKUTECZNYCH UŻYTKOWNIKÓW WŁADZY

SKUTECZNI KIEROWNICY :

SIEDEM PRZYKAZAŃ

BERNARDA TAPIE

 1. ANALIZOWAĆ SAMEGO SIEBIE.

 2. DOWIEŚĆ SIŁY WOLI.

 3. UMIEĆ SIĘ DOSTOSOWAĆ.

 4. BYĆ WSZECHSTRONNYM.

 5. DZIAŁAĆ Z TUPETEM.

 6. OKREŚLIĆ MOTYWACJE.

 7. BYĆ LIDEREM.

WZÓR IDEALNEGO SZEFA

 1. Być lojalnym, inspirować i kontaktować się z pracownikami.

 2. Być twórczym, optować za innowacjami, zachęcać do tego pracowników.

 3. Interesować się kwalifikacjami ludzi i pomagać przy ich podnoszeniu.

 4. Systematycznie sprawdzać, czy pracownicy wykonują polecenia.

 5. Starać się zrozumieć ich intencje i decyzje.

 6. Stawiać potrzeby pracowników ponad swoje własne.

 7. Umieć decydować i wybierać szybko najwłaściwszy wariant bez jałowych dyskusji i pytania wszystkich o zdanie.

 8. słuchać, co mówią pracownicy, nie lekceważyć ich sądów i decyzji.

 9. Skłaniać ludzi do maksymalnego wysiłku, ale bez przesadnych nacisków.

 10. Interesować się osobistymi problemami pracowników, na pierwszym miejscu stawiać jednak pracę

 11. Być reformowalnym, elastycznym, iść z duchem czasu.

 12. Zabiegać o szacunek podwładnych, bo szef bez autorytetu to żaden szef.

WZÓR KOBIETY BIZNESU

 1. Będzie dobrze zorganizowana w pracy, przygotowuje się przed każdym spotkaniem ze współpracownikami.

 2. Nie gestykuluje bez potrzeby.

 3. Nie wyobraża sobie, że musi lubić wszystkich swoich pracowników.

 4. Nie boi się zadawać pytań lub prosić o radę.

 5. Zachowuje w każdej sytuacji poczucie humoru.

 6. Zachowuje dyskrecję co do swojego życia osobistego.

 7. Stroni od flirtów i niepotrzebnej kokieterii.

 8. Zachowuje zawsze obiektywizm w ocenie innych i ich pracy.

 9. Nie stara się za wszelką cenę sprawiać wrażenia, że jest „jedną z nich”.

 10. Zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny.Wyszukiwarka