Dyplom pasowania na ucznia, Dyplomy, zaproszenia i itp


0x08 graphic
0x08 graphic

PASOWANIA NA UCZNIA

OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

IM. JANUSZA KORCZAKA W IŁAWIE

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

przyjęły do braci uczniowskiej

........................................................................

0x01 graphic
0x01 graphic

........................................ ............................................

Dyrektor Wychowawca

IŁAWA, DNIA 27.10.2004r.Wyszukiwarka