Ćwiczenia i zabawy ruchowe dla przedszkolaków

Ćwiczenia i zabawy ruchowe

Konspekt zajęć ruchowych w grupie 3-1atków


Temat: Ćwiczenia i zabawy ruchowe.

Prowadząca: Anna Szlachta


Cel ogólny:

-rozwijanie sprawności ruchowej dzieci

Cele szczegółowe:

-prawidłowo wykonuje zadane ćwiczenia,

-wykonuje ćwiczenia z elementami czworakowania,

-wykonuje skoki obunóż,

- orientuje się w schemacie własnego ciała


Czas trwania zajeć-l5-20 min


Liczba ćwiczących-l 5


Metody pracy- zabawowa -naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Przybory: krążki, tunel, piłka, chusta animacyjna, płyta CD.


Przebieg zajęć:


1. Zabawa orientacyjno-porządkowa: Baloniku nasz malutki"

2. Zabawa "Raz słońce,a raz deszcz"

Przed rozpoczęciem zabawy nauczycielka rozdaje dzieciom krążki.

Zabawa ruchowa - "Słońce świeci deszczyk pada." Na hasło nauczycielki "słońce świeci" -wszystkie dz. swobodnie poruszają się po sali w dowolnie wybrany sposób, ciesząc się, iż świeci słońce. Na hasło: "pada deszcz"- dz. zatrzymują się w bezruchu, tworząc ramionkami daszek nad głową /parasolkę z krążka/.

3. Zabawa przy muzyce "Głowa ramiona"

Dzieci w rytm muzyki pokazują części ciała wskazane przez nauczyciela.

4. "Turlanie piłki w tunelu"

Dzieci przechodzą przez tunel na czworakach turlając przed sobą piłkę ręką lub głową.

5.Zabaway z chustą animacyjną:

Bieganie z chustą”

- uczestnicy trzymają chustę za uchwyty i biegając po obwodzie koła, na przemian podnoszą ją i opuszczają (nauczyciel w czasie zabawy wydaje polecenia- góra, dół.)

"Kolorowa gwiazda"

- dzieci leżą na chuście (nogi mają skierowane do środka chusty). Wykonują polecenia:

- turlamy się w prawo, ( na prawa rękę zakładamy opaskę w kolorze żółtym)

- trzymamy się za rce i ponosimy je do góry, kładziemy je za głowę i znowu podnosimy

do góry,

- trzymamy się za ręce, podnosimy się i siadamy,

- trzymając się za ręce wstajemy, a następnie kładziemy się,

- trzymajćc się za ręce, wstajemy i skaczemy jak piłeczka do góry.

6. Zabawa muzyczna" Boogi boog".


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI 3, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dl
ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI 3, pedagogika I-III, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - materiały dl
ZABAWY RUCHOWE - LUTY 3 L, PRZEDSZKOLNE, 3-latki
001 Razem w przedszkolu trzylatka. Zabawy ruchowe(1), podręczniki przedszkolne, razem w przedszkolu
ZABAWY RUCHOWE- grudzień 3 l., PRZEDSZKOLNE, 3-latki
ZABAWY JESIENNE dla przedszkolaków, scenariusze zajęć kl. I-III
ZABAWY RUCHOWE marzec 3, PRZEDSZKOLNE, 3-latki
ZABAWY RUCHOWE - kwiecień 3 l., PRZEDSZKOLNE, 3-latki
Zabawy relaksujące dla przedszkolaków, Zabawy przedszkolaków
Wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych dla celów logopedii korekcyjnej, LOGOPEDIA, logorytmika
ZABAWY RUCHOWE styczeń 3 l., PRZEDSZKOLNE, 3-latki
Zabawy ruchowe z gazetami, przedszkole, zabawy ruchowe
Ćwiczenia i zabawy logopedyczne, DLA DZIECI I O DZIECIACH BAJKI NAUKA I ZABAWA, Ćwiczenia, zabawy z
zabawy ruchowe dla 3 latka
Gry i Zabawy, Gry i zabawy ruchowe dla klasy 1 SzP, Gry i zabawy ruchowe
ZABAWY RUCHOWE - LUTY 3 L, PRZEDSZKOLNE, 3-latki
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi
Zabawy ruchowe dla maluszków