Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest to gospodarowanie przestrzenią w przestrzeni, tzn. wykorzystywanie komponentów środowiska przyrodniczego, osiedlanie się ludności w przestrzeni oraz organizowanie się ludności i prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej i społecznej.

Wszystkie podmioty gospodarcze, osoby indywidualne, gospodarstwa domowe będą gospodarować w przestrzeni.

Przestrzenią gospodarują organy władzy, głównie gmina (wójt, burmistrz, prezydent miasta, rada gminy).

Elementy gospodarki przestrzennej:

 1. bierne – wszystkie elementy poddające się procesom gospodarczym przez człowieka, elementy stałe

 2. czynne – tym elementem jest tylko człowiek

W strukturze gospodarki przestrzennej wyróżnia się 5 elementów:

 1. środowisko przyrodnicze, np. budowa systemów komunikacyjnych w wyniku melioracji, wycinanie lasów

 2. Ludność

 3. System osadniczy – wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na przestrzeń

 4. System produkcji

 5. Usługi

 6. System powiązań przestrzennych (łączy wszystkie pozostałe)

Powiązania przestrzenne – wszelkie urządzenia, ciągi, które służą do przepływu informacji.

Podmioty gospodarki przestrzennej:

W ramach gospodarki przestrzennej zajmować się będziemy:

Wśród cech przestrzeni mających najistotniejsze znaczenie dla gospodarki przestrzennej należy wymienić:

Znaczenie gospodarki przestrzennej w ostatnich czasach wynika z:

Cele gospodarki przestrzennej:

Cel 1 – go rzędu:

Cele 2 – go rzędu:

Zagospodarowanie przestrzenne – to proces uzdatniania, przystosowywania przestrzeni do użytkowania poprzez wprowadzenie do tejże przestrzeni (celowe) trwałych elementów. Ma to miejsce, gdy budujemy domy, drogi, sadzimy las. Jest to wprowadzanie do przestrzeni pewnych elementów.

Systemy zagospodarowania przestrzennego:

 1. publiczny charakter

 2. usługowy charakter

 3. nie wytwarza dóbr materialnych

 4. kapitałochłonna

 5. długi okres użytkowania

Infrastruktura ma charakter dwudzielny (dychotomiczny) i dzieli się na: infrastrukturę ekonomiczną (techniczną) oraz infrastrukturę społeczną (ma zapewnić właściwe warunki życia; charakter punktowy).

Infrastruktura ekonomiczna obejmuje:

Infrastrukturę społeczną tworzą:

Uwarunkowania gospodarki przestrzennej:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, ustawy
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne
Wiszniowski,planowanie przestrzenne, Kierunki zagospodarowania
Rozporządzenie obronność w planowaniu przestrz., Gospodarka przestrzenna, Ustawy o planowaniu
Planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna
MATERIALY DO UCHWALY, Uczelnia, Planowanie przestrzenne (Gospodarka przestrzenna), technika legisla
Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne - całość materiału, Gospodarka nieruchomościam
Gospodarka Przestrzenna I Planowanie Przestrzenne, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne we Francji gospodarka przestrzenna
sci±ga III, Planowanie przestrzenne
PRL Przytyk-poprawiony, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
sciaga planowanie, planowanie przestrzenne
Przestrzeń, Planowanie przestrzenne
Planowanie przestrzenne wykłady
cw zakres KMB, OŚ, sem II 1 SOWiG, Planowanie Przestrzenne

więcej podobnych podstron