Egzamin 12 WERSJA II

WERSJA II

1. Zespół Zollingera-Ellisona:

a) wzrost BAO, MAO, biegunki tłuszczowe

b) BAO/MAO<0,6, wzrost poziomu gastryny

c) Wzrost BAO, spadek MAO, wzrost gastryny, anemia

d) ...

e) brak prawidłowej

 

2. Markery raka trzustki:

a. CA 19-9, CA 50, CEA

 

3. Do prób wątrobowych nie zaliczamy:

a) AlAT, AspAT, bilirubina, albumina

b) AlAT, AspAT, bilirubina białko całkowite

c) GGTP, AspAT, lipaza, bilirubina

d) GGTP, 5'NT, czas protrombinowy, LDH

e) GGTP, AspAT, bilirubina, LDH

 

4. W zespole nerczycowym:

a) wzrasta alfa2-makroglobulina w surowicy

b) wzrasta alfa2-makroglobulina w moczu

 

5.Utajony niedobór żelaza:

a) wzrost sTfR

b) spadek ferrytyny

c) spadek MCV

d) spadek stęzenia Fe w surowicy

e)...

 

6.Interpretujac TSH weźmiesz pod uwagę leczenie:

a)amiodaronem

b)prednizonem

c)analogiem somatostatyny

d)b+c

e)a+b+c

 

7. Makrocytoza nie występuje:

a)sferocytozie

b)niedoczynnosci tarczycy

c)alkoholizmie

d)marskości wątroby

e)...

 

8. Niedokrwistość chorób przewlekłych nieprawdziwe

1wzrost transferyny

2spadek tranferyny

3wzrost ferrytyny

4.spadek ferrytyny

5.prawidłowe sTfR

6.wzrost sTfR

7.wzrpst syderoblastów

8.spadek syderoblastów

 

9. Wzrost ilości retikulocytów występuje w:

a) zespołach mielodysplastycznych

b) po leczeniu preparatami krwiotwórczymi

c) niedokrwistości chorób przewlekłych (-)

d) a+b

e) wszystkie

 

10. Białko C i S degradują:

a)czynnik VIII i V

b)...

c)...

d)...

e)...

 

11. Wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo zatorowych nie występuje w:

a) zespole antyfosfolipidowym

b) niedoborze białka C

c)hipersplenizmie

 

12. Zatorowość płucna, leczenia heparyną niefrakcjonowaną, o ile powinien byc wydłużony APTT

a) 2-3x

b) 1,5-2,5x

c) 3-4x

d) 3-3,5x

e) leczenia heparyną nie kontrolujemy przez APTT

 

13.Wartości referencyjne stężenia K to:

a) 2,5-4,0mmol/l

b) 3,5-5,5mmol/l

c) 2,1-2,7mEq/l

d) 2,5-4,0mg/dl

e) 3,5-5,5mg/l

 

14.Zatrucie glikolem:

ph pCO2 [HCO3-] BE

a) 6,95 20 10 + 10

b) 7,00 20 - 10

c) 6,95 20 - 10

d) 7,00 40 15 - 10

e) 7,15 40 10 + 2,5

...

 

15.Nadczynność tarczycy:

a)TSH<N, T4>N

b)TSH>N,...

c)TSH<N, fT4=N, fT3>n

d) a+c

e)...

 

16. Jeśli Na u pacjenta z glikemią 500mg% wynosi 132mmol/l to ile wynosi natremia rzeczywista?

a) 119

b)129

c)139

d)149

e)159

 

17. W zespole złego wchłaniania:

 a) zawartość tłuszczu w stolcu przekracza 30%

 b)pH jest kwaśne

 c)spada ilość kw tł w stolcu

 d)wszystko prawdziwe

 

18. W mocznicy:

 a) zaburzenia funkcji płytek

 b) wydłużenie APTT

 c) wydłużenie PT

d)

 

19. W celu oznaczenia glikemii retrospektywnej oznaczymy:

 a) albuminę glikowaną

 b)

 c) glikozaminę

 d) Hb

 

20.Monitorowanie leczenia heparyną wymaga:

a) aPTT, INR, PLT

b) aPTT, INR

c) aPTT, PLT

d) INR, PLT

e) INR

 

21. Metoda precyzyjna to taka, która:

a) daje wyniki porównywalne z wynikami uzyskanymi innych metod

b) daje wyniki powtarzalny

c) daje wyniki łatwe do interpretacji

d) na wyniki uzyskane tą metodą nie mają wpływu inne

 

22.Jaki odsetek populacji cechującej się rozkładem normalnym znajduje się poza zakresem X +/- 2SD ?? (średnia +/- dwa odchylenia standardowe)

a) 2,5%

b) 5%

c) 10%

d) 0%

 

23. w zespole SIADH

1)Hiperwolemia

2)bilans płynów zerowy

3)Wzrost Na

4)hipoosmolalność moczu (albo osocza-nie pamietam)

5)...

odp to kombinacje powyzszych

 

24.Leczenie doustnymi antykagulantami kontrolujemy -INR

 

25. Nieprawdą jest że:

a) WZW B może powodować żółtaczkę

b) bilirubina niesprzężona jest filtrowana i wydalana z moczem

c)...są markerami marskości wątroby

d) rak głowy trzustki może powodować bilirubinemię i bilirubinurię

e) PT i albuminy to wskaźniki wątrobowe

 

26. Podana jest morfologia WBC 0,6 G/l LYM 0,2 G/l MID 0,1 G/l RBC 1,98 T/l Hb 9,8 g/l PLT 16,0

a) ostra białaczka

b) aplazja szpiku

c) zespół mielodysplastyczny

d) prawdziwie a i b

e) prawdziwe wszystkie

 

28. Transferyna świadczy o jakim białkomoczu

a) kłębuszkowy selektywny

b) kłebuszkowy nieselektywny

c) cewkowy

d) pozanerkowy

e) transferyne stwierdza sie w moczu zdrowego czlowieka

 

29. Pacjent ma przetaczana krew, wystapila goraczka, cisn ../60, objawy poprzetoczeniowe. Natychmiast zaprzestano transfuzji. Jakie badanie wykonasz?

a). BTA

b).PTA

c).p/ciala...

d)...

e)...

 

30. Noworodek z chor hemolityczna, jakie badanie?

a)BTA

b).PTA

c).oznaczyć grupę krwi /na bank/ + BTA ?

d).

e).

 

31. Wielokrotni biorcy krwi, jakie badanie powinni miec wykonane?

a)PTA z oznaczeniem nieregularnych p/cial

b).BTA

c).antygeny grupowe w ukladzie ABO i Rh

d)

e)

 

32). Czułość diagnostyczna wynosi 60%, a swoistosc 70%(czy jakies inne), ile wynikow falszywie ujemnych i falszywie dodatnich?

a).60 i 70

b)30 i 40

c)40 i 30

d)

e)

 

33). Na 300 chorych wyniki prawdziwie dodatnie ma 65%, a na 500 zdrowych wyniki prawdziwie ujemne ma 65%, jaka jest czulosc i swoistosc?

a) 65 i 35

b)65 i 65

c) 35 i 65

 

 

34. Najwcześniejszym swoistym markerem zawału mięśnia sercowego jest:

a) mioglobina

b) troponina I

c) troponina T

d)

e)

 

35. Przeciwciała anty TG i anty TPO występują w:

a)

b) przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy

c)

d)

e)

 

36. Zaburzenie wchłaniania rozpoznajemy gdy:

a)spadek zawartości kwasów tłuszczowych w kale

b) w kale jest ponad 30% tłuszczu

c)spadek pH kału

d)komórki kamienne(???) w kale

e)wszystkie powyższe

 

37. do wykluczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej:

a) fibrynogen

b) D-dimery

c)aPTT

d)INR

e)

 

38. Do diagnostyki pheochromocytoma służy:

a) oznaczanie adrenaliny we krwi

b)metoksypochodne amin katecholowych w moczu

c)

d)kwas wanilinomigdałowy w moczu

e) chromogranina

 

39. co zaliczamy do kategorii MID w diff3

a) monocyty, bazofile, eozynofile, kom. blastyczne

b) Monocyty, bazofile, eozynofile

c)...

d)...

e)...

 

40.ile wynosi aspat/alat w ostrym wirusowym zap. wątroby

a) 10-20

b) 1-2

c) 0,6-0,7

d) 0,01

e)...

 

41.Od jakiej wartości proteinurii rozpoznamy nefropatię cukrzyciwą

a) 30mg/dl

b) 300mg/dl

c) 500mg/dl

d) 3000mg/dl

e) …

 

42. doustne koagulanty monitorujemy:

a) aptt

b)plt

c)inr

d) a+c

e)...

 

43.Lipoproteina Lpa koreluje ze zwięksoznym zagrożeniem miażdzycy/zakrzepicy gdy przekroczy:

a)30mg/dl

b)300mg/dl

c)30 mmol/dl

d) 300mmol/dl

e)....

 

44. Dla obrazu krwi obwodowej w szpiczaku charakterystyczne jest:

a) rulonizacja erytrocytów

b) niedokrwistość

c) obecność plazmocytów w krwi obwodowej

d) żadna z powyższych nie występuje w szpiczaku

e) odpowiedzi, a,b,c występują w szpikczaku z różną częstotliwością

 

45. u pacjenta z jakimi zaburzeniami boimy się najbardziej wystąpienia przełomu nadnerczowego:

a)hipernatremia, hipokalcemia, higoglikemia

b)hipernatriemia,hipokalcemia, hiperglikemia

c)hiponatremia,hiperkalcemia, hipoglikemia

d)hiponatremia, hiperkalcemia,hiperglikemia

e)....

 

46.Prawdą jest, że

a) ACTH może w istotnym stopniu stymulować uwalnianie aldosteronu

b) u osób zdrowych wartość ARO zależy od zawartości potasu w diecie

c) po podaniu furosemidu poziom aldosteronu ulega obniżeniu

d) hiperkalemia pobudza a hipokalemia hamuje sekrecję aldosteronu

e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 

47.oznaczenie ALY informuje o:

a)duże komórki peroksydazo ujemne

b) duże komórki....

c) atypowe limfocyty

d)

e)

 

48.Megatrombocyty występują w:

a)formy młodociane,maja mniejsza aktywnośc od normalnych płytek

b)formy młodociane, większa aktywność od normalnych płytek

c) aplazja szpiku

d) a+c

e) wszystkie prawidłowe

 

49.Co nie powoduje spadku hematokrytu:

a) odwodnienie hipertoniczne

b) przewodnienie hipotoniczne

c) niedokrwistość

d)

e)

 

50.aparat 3 diff rodziela komórki za pomocą:

a) ocena wielkości komórki

b) ocena segmentacji jądra

c)

 

51. Do czynników ryzyka cukrzycy typu 2, będącego jednocześnie wskaźnikami do badania przesiewowego nie należą:

a) wiek > 50lat

b) otyłość BMI>30

c) uprzednio stwierdzona upośledzona tolerancja glukozy (IGT) lub nieprawidłowa glikemia na czczo

d) cukrzyca typu 1 u rodziców lub rodzeństwa

e) u kobiet mała masa urodzeniowa dzieci (mikrosomia płodu)

 

52. co najbardziej wpływa na zmianę (obniżenie albo wzrost) w frakcji alfa w czasie zapalenie:

a) alfa 1-antytrypsyna

b) haptoglobina

c)zmiany w beta

d)

e)

 

53. Pytanie o charakterystykę CRP ale nie pamiętam podpunktów chyba

a) wzrost w zakaż bakteryjnych

b) występuje w kilku odmianach fenotypowych

c) na elektroforezie znajduje sie pomiedzy beta a gamma

d) a+b

e) wszystkie

 

54.Fałszywe o Ck-BB

a)ma najmniejszą cząst

b)może być markerem nowotworowym

c)moze byc wykrywane w małych ilościach u dzieci

d)stanowi 20% całkowitych izoenzymów w osoczu

e) występuje w mózgu

 

55. Dawkowanie surowicy gamma anty-D ale odpowiedzi inne niz w tym tescie z 2011 i bardzo przekombinowane

 

56. Pacjent z pobudzonym ukladem RAA jak beda wygladaly wyniki(tzn strzalka przy nich byla do gory albo do dolu ) : angiotensyny, ARO,aldosteronu i chyba cos jeszcze

a) wzrost reniny angiotensyny II i aldosteronu

b) wzrost reniny spadek angiotensyny wzr aldosteronu

 

57. umiarkowana hipertriglicerydemia jakie parametry: ( nie pamiętam dokładnie odp)

a) TCh<200, TG 200-400

b) TCh>200, TG 200-400

c) TCh>200, TG >400

d) TCh<200, TG >400

 

 

58. normy wyrównania cukrzycy, dla świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 2:

a) Hb1Ac < 7% glikemia na czczo<110 po posiłku <160

b) Hb1Ac <7% glikemia na czczo < 110 po posiłku <140

c) <6,5%, <110, <160

d)<6,5%, <110, <140

e) <6,1%, <110, <120

 

59. Cechy ACTH niezależnego zespołu Cushinga to:

a) hiperkortyzolemia rano, brak hamowania dużą dawką deksametazonu, wzrost ACTH po CRH

b) utrata rytmu dobowego kortyzolu, wysoki ACTH rano, brak reakcji po stymulacji CRH

c) niski poziom ACTH, hipokortyzolemia, w cewnikowaniu zatoki skalistej wzrost ACTH po stymulacji

d) hiperkortyzolemia, zaburzony rytm dobowy kortyzolu, wysokie stężenie kortyzolu w ślinie ale niskie w moczu

e) hiperkortyzolemia, brak hamowania w teście deksametazonem, brak odpowiedzi po symulacji CRH

 

60. Poziom glikemii na czczo:

a)

b) >126 kieruje pacjenta na powtórne badanie glikemii

c) >126 kieruje na konieczność potw w OGTT

d) >126

e) 126 kierować do poradni diabetologicznej

 

61. Ocena wydzielania GH może być przeprowadzona w:

a) teście stymulacji glikogenem

b) teście stymulacji hiperglikemią

c) teście hamowania hipoglikemią

d) teście hamowania ACTH

e) teście stymulacji klonidyną lub L-dopa

 

62. Fenotyp Dv oznacza, że:

a) pacjent jest Rh+

b) pacjent nie może przyjąć Rh+ krwi

c) pacjent jest Rh+ dawcą

d) jest to cecha dziedziczna słabszej formy

e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 

63. Typ IV hiperlipidemii wg klasyfikacji Friedrecksona jest zaburzeniem, które zwykle jest wtórne do takich stanów jak:

a) nadużywanie alkoholu

b) cukrzyca

c) choroba wątroby

d) zapalenie trzustki

e) prawidłowe a i b

 

64. Grupa krwi u studenta podczas medykali

anty-A ----- anty-B ---- krwinki 0+++ krwinki A1++++ krwinki B ++++

anty-D ----

ma grupę krwi

a) A1Rh(-)

b) 0Rh(+)

c) ABRh(-) rzadka grupa krwi

d) ABRh(+)

e) Bombay konieczna dalsza diagnostyka

 

65. Obecność w osadzie moczu wałeczków leukocytarnych jest charakterystyczne dla:

a) odmiedniczkowega zapalenia nerek

b) ostrego kłębkowego zapalenia nerek

c) kłębkowego zapalenia nerek

d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

 

66. Glukometr mierzy poziom glikemii w :

a) krwi żylnej

b) włośniczkowej

c)

d)

e)

 

67. Zaznacz błędne stwierdzenie dotyczące sferoctozy:

a) wywołana jest mutacją ankyryny lub niedoborem białka prążka 3

b) w morfologii krwi obwodowej obserwuje się spadek Hb, MCV i MCHC

c) w ocenie mikroskopowej obecne są mikrosferocyty

d) liczba retikulocytów jest podwyższona

e) erytrocyty wykazują obniżoną oporność osmotyczną

 

68. Zaburzoną hemostazę pierwotną sugeruje:

1. przedłużone krwawienie po nacięciu naskórka

2. opóźnione krwawienie po usunięciu zęba

3. skórna skaza krwotoczna

4. wydłużone i obfite krwawienia miesięczne

a) 1,2,3

b) 1,2,4

c) 1,3,4

d) 2,3,4

e) 1,2,3,4

 

69. Wskaźnik Chr oznacza:

a) średnią zawartość hemoglobiny w retikulocycie

b) odsetek dojrzałych retikulocytów

c) średnie stężenie hemoglobiny w retikulocycie

d) średnia objętość retikulocytów

e) odsetek niedojrzałych retikulocytów

 

70. Skrócony wzór na eGFR wg czegośtam (cztery duże litery) obejmuje:

a. płeć, wiek, masa ciała, stężenia kreatyniny w surowicy, pochodzenie etniczne

b. wiek,.....

c. płeć,.....

d. stęzenie kreatyniny w surowicy/moczu

 

71. Który z podanych profile wiąże się z ryzykiem zmian miażdżycowych:

a) ↓chol HDL, profil A LDL, ↓homocysteiny w surowicy

b) ↓chol HDL, profil B LDL, ↓homocysteiny w surowicy

c) ↓chol HDL, profil A LDL, ↑homocysteiny w surowicy

d) ↓chol HDL, profil B LDL, ↑homocysteiny w surowicy

 

72. Grupa krwi w układzie ABO:

a) jest stałą cechą dziedziczną i nie zmienia się

b) jest stałą cechą dziedziczną ale może ulec zmianie

c) powstaje wcześnie w życiu płodowym

d)dziedziczenie 2-genowe

e)

 

73.Dla rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej decydujące znaczenie ma badanie

histochemiczne:

A. dodatnia reakcja PAS

B. dodatnia reakcja peroksydazowa

C. obie reakcje są charakterystyczne

D. żadna z reakcji nie jest charakterystyczna.

 

74. Peptyd C:

1 odłączany od preproinsuliny w przekształcaniu do insuliny

2stężenie koreluje ze stężeniem egzogennej insuliny

3 niski lub nieoznaczalny w cukrzycy typu 2

4 duże stężenie w insulinoma

5...

odp-kombinacje powyzszych

 

75. Prawdziwe o hiatus laeucemicus

a) w ostrych białaczkach mieloblastycznych

b) w ostrych b.limfoblasycznych

c) w stanie zapalnym

d) cechuje się występowaniem mielocytów i segmntów, brak form pośrednich

 

76. co może być przyczyną kwasicyny nieoddechowej z prawidłową luką anionową:

a)biegunka

b) zatrucie salicylanami

c) schyłkowa niewydolność nerek

d)b i c

e) wszystkie

 

77. troponiny sercowe są wykorzystywane do diagnostyki:

1. zawału serce

2. ryzyka OZW

3. dorzutu w zawale

4.ocena po reperfuzji

5. uszkodzeniu kardiomiocytów z innych przyczyn

 

78. wyniki glikemia 30mmol/l, ph 7,35, glukozuria +++, ketony -

a)stan hiperlikemiczno-hipermolarny

b)kwasica mleczanowa

c)śpiączka hipoglikemiczna

 

79. Co robimy w pacjenta, u ktorego podejrzewamy albo wykrylismy obecnośc białka monoklonalnego? (nie pamietam dokładnie treści)

A. Oznaczamy lańcuchy ciężkie

B. Oznaczamy łańcuchy lekkie kappa (?)

C. Bialkomocz bence- Jonesa

D. Coś o moczu i surowicy

E.Immunofiksacja

 

80. Obecność łańcuchów lekkich w surowicy i w moczu świadczy o:

A. Chorobie łańcuchów lekkich

B. Wzroście przepuszczalnosci błony filtracyjnej

C. Obecności monoklonalnych IgM (?)

D

E


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Oleksyn Teoria zarzdzania Słownik zarządzania 12 wersja II
Egzamin 12 WERSJA I
Egzamin 12 WERSJA IIrozwiązane
Słownik zarządzania 12 wersja II
Egzamin 12 WERSJA I rozwiązane
EGZAMIN 12 zima I i II opracowane oba
Egzamin studenci 2006-II wersja, Mikrobiologia, Pytania
hist-wer2, Powtórzenie z historii - wersja II, „Powtórzenie materiału do egzaminu z HISTORII G
egzamin 12 II termin
12 wymiana gazowa wersja II (2)
ARKUSZ ODPOWIEDZI Wersja II Lekarski Egzamin Końcowy 23
Egzamin pisemny cz II czerwiec 2011 wersja x
EGZAMIN Z FIZJO 2008 wersja II, materiały medycyna SUM, fizjologia, Fizjologia, test
Egzamin 12 lutego 2014 II termin WIiTCH
Rozwiązania zadań egzaminacyjnych, wersja II
egzamin wersja II
Egzamin pisemny cz II czerwiec 2011 wersja x

więcej podobnych podstron