GS Pytania zaliczenie stacjonarne 11 (1)

 1. Wyjaśnij IGS

 2. Budowa systemu GPS, poszczególne segmenty

 3. Wyjaśnij szczegółowo: pseudoodległość

 4. Wymienić obserwacje rejestrowane przez odbiornik dwuczęstotliwościowy z kodem P.

 5. Pełne równanie obserwacji kodowych w postaci liniowej (opisać poszczególne elementy)

 6. Prawa Keplera

 7. Jakie podstawowe częstotliwości transmituje satelita systemu GPS. Wymienić i podać wartości

 8. Wyjaśnij: ambiquity

 9. Wyjaśnić zaznaczone obserwacje z pliku Rinex

 10. Ile czasu zajmuje satelicie okrążenie Ziemi?

 11. Jaki wpływ na dokładność wyznaczenia pseudoodległości w GPS może mieć Selective Availability?

 12. Wyjaśnij SPS

 13. ASG-EUPOS – opisz.

 14. Jakie informacje zawiera nazwa pliku obserwacji odbiornika Ashtech

 15. Pełne równanie obserwacji fazowych w postaci liniowej (opisać poszczególne elementy)

 16. Refrakcja jonosferyczna, troposferyczna, inne błędy.

 17. Z czym związana jest ilość swobodnych elektronów TEC?

 18. Jakie błędy eliminuje technika DGPS?

 19. Czym się różni odbiornik nawigacyjny od odbiornika geodezyjnego?

 20. Wyjaśnij i opisz: SA

 21. Wyjaśnij RRC.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GS Pytania zaliczenie stacjonarne 11
pytania zaliczenie 11
pytania z zaliczeń 4, studia, 5 rok, Interna (ex), 5 rok, Endokrynologia, pytania
Pytania biochemia OS 11
kierunki inwestowania pytania z zaliczenia 13
Przykładowe pytania do egzaminu, 11 dla studentów
zaliczenie TB 11
GS pytania treningowe 1 0
Pytania zaliczeniowe
Patomorfa pytania zaliczeniowe IV rok
Jakieś pytania z zaliczenia
pytania na ezamin 11 1
Pytania z zaliczenia z orto sem x 9maja 12(1)
pytania egzamin czerwiec 11
Pytania zaliczenie z TOiS 15
pytania zaliczenie
PYTANIA ZALICZENIOWE Laboratoryjna
Opracowane pytania na koło 3 7 11 15, Budownictwo UTP, III rok, DUL stare roczniki, GEODEZJA, geodez

więcej podobnych podstron