Pytania z biochemii, wsr, Biochemia.wsr


 1. Co to jest elektroforeza?

 2. Co to jest chromatografia?

 3. Co to jest dysocjacja elektrolityczna?

 4. Wymień metody rozdziału białek.

 5. Ile energii uzyskujemy z glikolizy w warunkach tlenowych i beztlenowych?

 6. Przy jakiej długości fali białka pochłaniaja promieniowanie elektromagnetyczne?

 7. Czy podczas maxymalnego wysiłku mięsień czerpie energię z wolnych kwasów tłuszczowych?

 8. Które skladniki energetyczne organizmu moga być magazynowane, a które nie?

 9. Co to są białka opiekuńcze?

 10. Co to jest karboksyhemoglobina?

 11. Co to jest mioglobina?

 12. Jakie sa różnice pomiędzy mioglobiną a hemoglobiną?

 13. Czy ze wzrostem stężenia absorbancja maleje czy rośnie?

 14. Podczas oznaczania spektrofotometrycznego bialka absorbancja przy 320 nm stanowiła 30% wartości absorbancji przy 280 nm. Co należy zrobić?

 15. Jakie oddziaływania zaangazowane sa w tworzenie 1,2 i 3-rzędowej struktury białek?

 16. Co to jest inhibicja odwracalna i nieodwracalna?

 17. Wyjaśnij pojęcia aminokwasy endo i egzogenne.

 18. Czym różni się osocze od surowicy krwi?

 19. Czy zmiany ph wpływają na siłe wiązania tlenu z hemoglobiną?

 20. Co to są: kinazy,fosfatazy,proteazy?

 21. Czy w warunkach beztlenowych zachodzi cykl Krebsa?

 22. Czy w cyklu Krebsa tlen bierze bezpośredni udział?

 23. Jakim przemianom ulegać może pirogronian?

 24. Czy z glukozy mogą powsawać tłuszcze?

 25. Co to jest odczynnik Nesslera?

 26. Co to jest ciśnienie osmotyczne?

 27. Co to jest odczynnik biuretowy?

 28. Z ilu ( co najmniej) punktów powinna składać się krzywa wzorcowa?

 29. Co to jest alfahelisa?

 30. Co to jest betaharmonijka?

 31. Co to jest glikogen?

 32. Czy mięśnie szkieletowe mogą uwolnic glukozę do krwi?

 33. Czy wątroba może uwolnic glukozę do krwi?

 34. Co to jest glukoneogeneza?

 35. Co to jest glukagon?

 36. Co to jest insulina?

 37. Co to jest Hrmax?

 38. Co to jest pułap tlenowy?

 39. Jak można przeprowadzić hemolizę krwi?

 40. Co to jest transport bierny i aktywny?

 41. Ile średnio wynosi pułap tlenowy?

 42. Jak wyznaczamy Hrmax?

 43. Jak dużo energii dostarcza organizmowi cykl mocznikowy?

 44. Dlaczego amoniak przerabiany jest na mocznik?

 45. Co to jest próg mleczanowy?

 46. Co to jest regulacja allosteryczna enzymów?

 47. Co to jest kooperatywność wiązania?

 48. Co to jest 1,2,3 rzędowa struktura białek-opowiedz o kazdej z nich?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biochemia - test - wszystkie pytania[1] (1), STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I,
Pytania biochemia OS 11
defekty enzymatyczne pytania biochem
pytania biochemia - egz, UR, Biochemia, biochemia semestr 2, biochemia semestr 2
Pytania z biochemii, zchomikowane
dyskusja pytania biochem
pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)
pytania biochemia 11
Pytania biochemia
Pytania z biochemii, Prywatne, Studia
PYTANIA Z FIZJOTERAPII (1), wsr rok 1 2012, wykłady, I semestr, fizjo
biochemiawykady, pytania biochemia
Pytania biochemia 2004-2005, Materiały Farmacja II rok
pytania biochemia I

więcej podobnych podstron