Ewangelia wg św, S E N T E N C J E, Konspekty katechez


Ewangelia wg św. Mateusza

 

1

Wstęp

0x01 graphic

Ewangelia została napisana w języku aramejskim, języku codziennym Żydów i adresowana przede wszystkim do nich. Stąd też pierwszym celem dzieła było wyraźne stwierdzenie, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, którego zapowiadali starotestamentalni prorocy. Dowodzi, że wiele spraw z życia Chrystusa było zapowiedzianych w Piśmie św. Dlatego czasem powtarzają się zwroty: “aby się wypełniło Pismo” oraz “jak było powiedziane”.

Stąd wniosek - Żydzi źle odczytali Pismo, nie dostrzegając, że ono wypełniło się w Chrystusie. Dlatego odrzucili Go i zostali odrzuceni przez Boga.

2

Królestwo i Kościół

0x01 graphic

Chrystus postanawia zatem założyć nową wspólnotę - Kościół - nowy lud Boży - królestwo niebieskie. Chrystus pokazuje królestwo jako zapowiedziane przez proroków, a przez Niego samego zasiane na ziemi. Ono tu zapuszcza korzenie i wydaje swoje owoce.

Realizacja królestwa dokonuje się w trzech etapach:

3

Cechy królestwa

0x01 graphic

WSTĘP

O królestwie Chrystus mówił przez przypowieści. Zobaczmy zatem, co tam mówił?

AKTYWIZACJA

Uczniowie otrzymują teksty z fragmentami Biblii i odpowiadają na pytania.

PUENTA

  1. pszenica i kąkol - problem wzrastania dobra i zła; tolerancja dla zła, pytanie o sens jego istnienia... posianie chwastu było w tamtych czasach przestępstwem agrarnym karanym sądem, kąkol tamtejszy oznacza rzadką roślinę o trujących ziarnach, a podobną przed wykłoszeniem do pszenicy; nie wolno wyrywać chwastu od razu, bo jego korzenie są poplątane z pszenicą i można tylko narobić szkody, żeńcy będą chwytać wyżej rosnącą pszenicę i ją zwiozą do spichrza, a chwast na spalenie,

  1. perła - poświęcenie wszystkiego dla zdobycia jednego, w Palestynie często zdarzały się przemarsze wojsk, które rekwirowały wszelkie dobro, dlatego ludzi chowali je w garnkach glinianych w ziemi, lub chowali w skrzyniach w pieczarach; do dziś znajduje się skarby ukryte w ziemi...

Istotą przypowieści jest decyzja o poświęceniu wszystkiego dla tej jednej sprawy - każdy sprzedaje wszystko, co ma i akurat wystarcza mu na tyle, ile kosztuje perła czy ziemia; dwaj ludzie są w obecności jednej szansy życiowej, czy potrafią wyzyskać okazję???

  1. gorczyca i zakwas - mizerne początki wielkiego dzieła; ziarnko gorczycy nie jest najmniejsze, mniejsze od niego jest ziarnko maku! Wyrasta natomiast wiele metrów nad ziemię i rzeczywiście mieszkają tam ptaki; istotą przypowieści jest kontrast między początkiem a końcem.*

0x01 graphic

Przeczytajcie przypowieść Mt13, 24-30

Po przeczytaniu napiszcie poniżej dialog między bohaterami tej przypowieści, czyli ziarenkami zboża. Jak się będą między sobą naradzać, aby wspólnie wystąpić przeciw chwastom? Co zrobią, aby przetrwać?

Jaki jest sens tej przypowieści?

Jak można ją zastosować w życiu?

 

*

0x01 graphic

Przeczytajcie przypowieść Mt 13,44-46

Po przeczytaniu napiszcie, co podobnego jest w postawie dwóch ludzi?

Wyobraźcie sobie, co każdy z nich zrobił

po zdobyciu już upragnionej perły?

Jaki jest sens tej przypowieści?

Jak można ją zastosować w życiu?

*

0x01 graphic

Przeczytajcie przypowieść Mt 13,31-33

Skąd ziarenko bierze siłę do wzrostu?

Dlaczego zaczyn zakwasza ciasto?

Jaki jest sens tych przypowieści?

Jak można je zastosować w życiu?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ewangelia wg ś2, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
EWANGELIA WG Ś3, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia według św, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
EWANGELIA WG Ś4, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
EWANGELIA WG Ś1, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg ś5, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg św MArka, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg św Mateusza (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Marka (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
06 DUSZA NIEŚMIERTELNA W EWANGELII WG ŚW ŁUKASZA
Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu Ewangelia wg św Marka
Do czego służy Pismo św, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg św Marka
Ewangelia wg św Mateusza
Znaki liturgiczne chrztu św, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg św zioma Janka rtf
Jak czytać Pismo św, S E N T E N C J E, Konspekty katechez

więcej podobnych podstron