ZOOLOGIA PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN

ZOOLOGIA PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN (wielokrotnego wyboru)

1. Który wariant przedstawia prawidłowa kolejność jednostek systematycznych:

a. gromada, rodzina, rząd, rodzaj

b. typ, rząd, gromada, gatunek

c. rodzina, rodzaj, gatunek

d. typ, gromada, rząd

2. W którym zastawie podano prawidłową liczbę gatunków?

a. pierwotniaki 10.000

b. ryby 100.000

c. płazy 2.500

d. ssaki 15.000

3. Pierwotniaki wolno-żyjące:

a. mogą być biowskaźnikami procesów biologicznych

b. regulują liczebność bakterii w środowisku

c. zwiększają żyzność gleby

d. nie biorą udziału w tworzeniu skał wapiennych

4. Pierwotniaki symbiotyczne to:

a. Eutodinium sp. I Isotricha sp.

b. Entodiniomorpha i świdrowce

c. rzęsistek i pełzak

d. świdrowiec i Toxoplasma sp.

5. Kompleks apikalny występuje u:

a. pasożytów zewnątrzkomórkowych

b. Toxoplasma gonidii

c. rzęsistków

d. nie ma dobrej odpowiedzi

6. W którym zestawie wymieniono larwy przywr?

a. oncomiracidium i redia

b. diporpa i cerkaria

c. miracydium i sporocysta

d. metacerkaria i koracidium

7. Na skrzelach ryb karpiowatych pasożytuje:

a. Daktylogyrus vaststor

b. Diplozoon paradoxum

c. Prostogonimus ovatus

d. Metastrongylus sp.

8. Które z wymienionych larw tasiemców nie występują w mózgu żywicieli?

a. plerocerkoid

b. cenurus

c. wągier

d. cysticerkoid

9. Które z wymienionych pasożytów w stadium larwalnym powodują śnięcie ryb?

a. widłonogi

b. Krzemieńce

c. skrzelowe

d. splewki

10. Choroba inwazyjna to:

a. wąglik

b. wścieklizna

c. liszaj strzygący

d. trychinelloza – to inaczej włośnica

11. Kręgouste mają:

a. żuchwę

b. skrzela

c. strunę grzbietową

d. dwa otwory węchowe – mają nieparzysty otwór węchowy

12. W zatokach nosowych owiec mogą rozwijać się larwy:

a. gza

b. tasiemca krętkowego

c. muchy plujki

d. meszki

13. Przenosicielem:

a. tyfusu – jest wesz

b. dżumy – jest nużeniec

c. malarii – jest kleszcz

d. śpiączki – jest komar – jest wywoływana przez świdrowce, które występują u muchy tse-tse

14. Larwy pierwotne występują u:

a. chrząszczy

b. motyli

c. karaczanów

d. muchówek

15. Który z rakowców nie posiada szczypiec?

a. homar

b. krab palmowy

c. langusta

d. krabik amerykański

16. Krwią odżywia się:

a. wesz

b. nużeniec

c. świerzbowiec

d. ptaszyniec

17. Serce u stawonogów:

a. nie występuje

b. to grzbietowe naczynie z ostiami

c. położone jest po brzusznej stronie ciała

d. nie ma dobrej odpowiedzi

18. Które cechy są typowe dla wieloszczetów?

a. metameria homonoimiczna

b. mięśnie poprzecznie prążkowane

c. parapodia

d. rozwój z przeobrażeniem

19. Wskaż twierdzenie właściwe:

a. ryby mogą być żywicielami nicieni (pośrednimi)

b. wśród skorupiaków nie ma gatunków osiadłych

c. symbionty owadów należą do Steinernematidae – należą tu pasożyty a nie symbionty

d. Syngamus sp. jest pasożytem kręgowców zmiennocieplnych – jest pasożytem ptaków

20. Do zwierząt planktonowych należą:

a. dafnie i wąsonogi

b. oczliki i wioślarki

c. liścionogi i widłonogi

21. Które z wymienionych zwierząt nie pochodzi z Europy?

a. rak sygnałowy

b. rak pręgowaty

c. krab wełnisto ręki – chyba z Chin pochodzi

d. kiełż zdrojowy

22. Odnóży na odwłoku nie ma:

a. krewetka

b. przekopnica

c. topik

d. rubinowiec

23. Naskórkiem odżywia się:

a. nużeniec - łój

b. rozkruszek – niszczy produkty spożywcze

c. Dermatophagoides sp.

d. świerzbowiec

24. U ptaków występują:

a. wszoły

b. tasiemce

c. obleńce

d. przywry

25. Komary przyczyniają się do rozpowszechniania:

a. nagany

b. śpiączka afrykańskiej

c. malarii

d. pendyny

26. Do zwierząt wyłącznie mięsożernych należy:

a. dzik

b. mysz

c. bóbr

d. lis

27. Brak grzebienia na mostku to cecha: (ogólnie to cecha ptaków, które nie latają)

a. pingwina

b. jerzyka

c. strusia

d. kiwi

28. Gołąb grzywacz:

a. to potomek gołębia skalnego

b. ma ciemno-szare nogi i dziób

c. jest najmniejszym gołębiem występującym w Polsce

d. odlatuje w październiku, wraca wiosną

29. U karpiokształtnych występują:

a. bezzębne szczęki

b. płetwy brzuszne przesunięte do przodu

c. płetwy brzuszne cofnięte ku tyłowi

d. ktenoidalne łuski

30. Jaszczurki:

a. są owadożerne

b. zawsze mają dwie pary kończyn (nie, mogą być beznogie padalec zwyczajny)

c. charakteryzuje zjawisko autonomii (zrzucanie i regeneracja ogona)

d. mają brzuszek pokryty tarczkami

31. Który z wymienionych ssaków „pluje” jadem?

a. zębiełek

b. rzęsorek

c. karczownik ziemno- wodny

d. borsuk

32. U ssaków drapieżnych:

a. występuje redukcja obojczyka lub jego brak

b. najlepiej rozwinięty jest węch

c. rozmnażanie jest raz w roku

d. nie ma gatunków chronionych

33. Do filtratów wody należy:

a. szczeżuja

b. lancetnik

c. dorsz

d. sum

34. Otwornice:

a. przyspieszają uwalnianie azotu amonowego

b. żyją w głębokich zbiornikach słodkowodnych

c. mają skorupki zbudowane z substancji organicznej

d. tworzą skały osadowe

35. Borelioza jest chorobą

a. kręgowców – wywołaną przez pierwotniaki

b. psów – wywołaną przez sporowce

c. ssaków – przenoszona przez kleszcze

d. piskląt – wywoływaną przez ziarniaki

36. Który z wymienionych ptaków prowadzi osiadły tryb życia

a. jeżyk

b. wrona (z reguły wędrowny ptak, chociaż już większość prowadzi osiadły tryb życia)

c. sierpówka

d. kawka

37. Śledziokształtne:

a. są filogenetycznie starą grupą

b. zasiedlają wody słodkie i morza

c. maja cykloidalne łuski

d. mają zamknięty pęcherz pławny

38. Które cechy ma ciernik?

a. ciało nagie lub pokryte płytkami kostnymi

b. brak pęcherza pławnego – występuje pęcherz pławny otwarty

c. płetwa ogonowa heterocerkiczna

d. samica opiekuje się potomstwem

39. Na terenie całej Polski występije:

a. grzebiuszka ziemna

b. jaszczurka zielona – status zanikłego gatunku

c. żaba trawna

d. salamandra plamista – tylko w górach

40. Gniewosz plamisty:

a. to najdłuższy wąż żyjący w Polsce

b. występuje na mokradłach

c. jest jadowity

d. ma jasne plamy za głową

41. Które z wymienionych cech charakteryzują ssaki nadrzewne?

a. zredukowany wzrok – ssaki żyjące pod ziemią

b. wydłużone kończyny – ssaki naziemne

c. redukcja palców – ssaki naziemne

d. chwytne dłonie i stopy

42. W sen zimowy nie zapadają:

a. nietoperze

b. nornikowate

c. niedźwiedzie

d. jeże

43. Do rzędu owadożerne należą:

a. kretowane

b. łasicowate

c. szopowate

d. nietoperze

44. W którym zestawie podano prawdziwe informacje?

a. strąkowiec: larwa polipodialna, poczwarka wolna, narząd gębowy gryząco-liżący

b. kruszynek: larwa oligopodialna, para skrzydeł, narząd gębowy kłująco-ssący

c. giez koński: Larwa apodialna, dwie pary skrzydeł błoniastych, aparat gębowy gryzący

d. owocówka jabłkóweczka: larwa polipodialna, poczwarka zamknięta, aparat gębowy ssący

45. Wędrówki katadromiczne odbywają:

a. węgorze

b. łososie

c. jesiotry

d. certy

46. Ograniczanie liczebności populacji owadów w biocenozach powodują:

a. nicienie (są pasożytami owadów)

b. szpeciele

c. ślimaki

d. wazonkowce

47. do skracania łańcuchów troficznych przyczyniają się:

 1. Tubifeksy

 2. Dziesięcionogi

 3. Dżdżownice

 4. Pasożyty bezkręgowców

48. Mątwik burakowy

 1. Zimuje w glebie w formie cysty

 2. Jest wewn pasożytem korzeniowym

 3. Żeruje w części naziemnej rośliny

 4. Wpływa na zawartość cukru w korzeniu spichrzowym

49. w jamie ciała owadów rozwija się:

 1. Steinernematidae

 2. Mernithidae

 3. Diplogasteridae

 4. Allanthanematidae

50. gatunki konsumpcyjne to:

 1. Omułek i brzegówka

 2. Winniczek i ostryga

 3. Racicznica i ośmiorniiica

 4. Rozkolec i skójka

51. wrotki wchodzą w skład:

 1. Femoplanktonu

 2. Nanoplanktonu

 3. Mikroplanktonu

 4. Mezoplanktonu

52. w zbiornikach zaporowych występują:

 1. Limnoplankton

 2. Potamoplankton

 3. Heloplankton

 4. Trypton

53. do wykrywania zanieczyszczeń pestycydami wód można uzyc:

 1. Ośliczki

 2. Pąkle

 3. Splewki

 4. Kryle

54. ptakiem osiadłym jest:

 1. Sroka

 2. Sikorka bogatka – stare osobniki

 3. Gawron

 4. Kawka

55. gniazda podziemne buduje

 1. Mysz polna

 2. Nornica ruda

 3. Nornik

 4. Jeż

56. chorobami inwazyjnymi ssaków są:

 1. Waglik

 2. Wścieklizna

 3. Liszaj strzygący

 4. Nichinellioza

57. do rzędu owadożerne należą:

 1. Kret

 2. Ryjówka

 3. Nietoperz

 4. Łasica

58. świdrowiec koński pasożytuje w:

 1. Układzie rozrodczym

 2. Osoczu krwi

 3. Erytrocytach

 4. Komórkach nerwowych

59. w cyklu rozwojowym ziarniaków sporogonia przebiega w

 1. Środowisku zewnętrznym

 2. Komórkach nabłonka jelita

 3. Świetle jelita

 4. Erytrocytach

60. prawidłowa kolejność stadiów rozwojowych Eimeria sp. To :

 1. Schizont, merozoit, gametocyt

 2. Sporozoit, gametocyt, schizont

 3. Merozoit, sporozoit, gametocyt

 4. Gametocyt, gameta, sporozoit

61. wskaż dobrą odpowiedź:

 1. Nosema Apis wywołuje u owadów pebrynę

 2. Na skórze i skrzelach karpi żeruje Chilodonella ciprini

 3. Lamblia występuje w przedżołądkach przyzuwaczy

 4. Phytosomonas leptorasorum wytwarza pęcherzyki wapienne

62. w układzie pokarmowym zwierząt żyją:

 1. Isotricha sp.

 2. Entodinium sp.

 3. Rzęsistek

 4. Glista

63. prawidłowa kolejność pojawiania się pierwotniaków w glebie podczas sezonu wegetacyjnego:

 1. Ameby oskorupione, wiciowce, orzeski

 2. Wiciowce, pełzaki nagie, orzęski

 3. Orzęski, pełzaki nagie, Testaceae

 4. Wiciowce, Testaceae, orzeski

64. wskaż dobrą odpowiedź:

 1. Biomasa pierwotniaków glebowych wynosi 50-200kg/ha

 2. Biomasa nicieni glebowych wynosi średnio 20g/m2

 3. Na 1ha trawników może być od 1-14 ton koprolitów

 4. Wieloszczety nie stanowią biomasy gleby

65. wskaż dobrą odpowiedź:

 1. Skąposzczety stanowią pokarm dla ryb

 2. Skąposzczety sa hemafrodytami mającymi w rozwoju larwy

 3. Mysz morska należy do wieloszczetów

 4. Pijawki przenoszą pierwotniaki chorobotwórcze

66. w cyklu rozwojowym Diplozoom paradoxum występują larwy:

 1. Koraciudium

 2. Oncomiracidium

 3. Diporpa

 4. Miracydium

67. larwożyworodność to cecha:

 1. Włośnia krętego

 2. Owsika ludzkiego

 3. Glisty psiej

 4. Węgorka świńskiego

68. które odpowiedzi są prawdziwe?

 1. Ropucha amerykańska sklada 4000-20000 jaj

 2. Kumaki i rzekotki żyją 16-20lat – kumaki od 15 do 20 lat; rzekotki – 15-20 lat

 3. Okres godowy jaszczurek to kwiecień i maj – w maju

 4. Gniewosz plamisty ma żeby jadowe

69. w skórze właściwej płazów występują

 1. Czerwone lipo fory

 2. Czarne melanofory

 3. Żółte guano fory

 4. Zielone chlorofory

70.Nocny tryb życia prowadzi:

 1. Ropucha paskówka

 2. Rzekotka

 3. Żaba trawna

 4. Kumak

71. do żab zielonych należą:

 1. Trawna

 2. Smieszka

 3. Moczarowa

 4. Jeziorowa

72. Gruczoły zauszne ma:

 1. Ropucha

 2. Salamandra

 3. Grzebiuszka

 4. Traszka

73. wskaż prawidłową odpowiedź

 1. Do gniazdowników należą dzięcioły i kuraki

 2. Zagniazdowniki to blaszkodziobe i wróblowate

 3. Półgniazdowniki to drapieżne i brodzące

 4. Nie ma właściwej odpowiedzi

74. sezonowe wędrówki nocą są charakterystyczne dla:

 1. Ptaków drapieżnych – wędrują w dzień

 2. Bocianów – wędrują w dzień

 3. Wróblowatych

 4. Wszystkie wymienione

75. żywicielem pośrednim kolcogłowów są:

 1. Skorupiaki

 2. Owady

 3. Ślimaki

 4. Niektóre małże

76. przeobrażenie poczwarki w imagines u pcheł stymuluje:

 1. CO2

 2. O2

 3. Drgania podłoża

 4. Pokarm

77. w biologicznych metodach ograniczeniach liczebności owadów szkodliwych wykorzystywane są:

 1. Dobroczynek

 2. Steinerema sp.

 3. Rubinowiec

 4. mechowiec

78. naskórkiem odżywia się:

 1. wesz

 2. dermatophogoioles sp..

 3. świerzbowiec

 4. obrzeżek

79.Filarie mogą być przenoszone przez:

 1. komary

 2. roztocze

 3. błonkówki

 4. pijawki

80. pokarmem płynnym odżywia się:

 1. przędziorki

 2. szpeciele

 3. mszyce

 4. pchły

81. wskaż dobrą odpowiedź:

 1. osnuja gwiaździsta żeruje na igłach sosny

 2. mrzyki są szkodnikami zbiorów muzealnych

 3. larwy plujki żyją na padlinie

 4. mszyki odżywiają się krwią ssaków

82. wektorem chorób jest:

 1. wesz łonowa

 2. wesz ubraniowa

 3. mszyca

 4. karaczan

83. wskaz twierdzenie prawdziwe:

 1. mklik mączny to chrząszcz żerujący nocą w magazynach

 2. śmietka i wpleszcz należą do tego samego gatunku

 3. turkuć i stonka mają ten sam typ aparatu gębowego

 4. w przędziorkach żerują larwy ziemiórek

84. wędrówki adromalne odbywają:

 1. wegorze

 2. łososie

 3. jesiotry

 4. certy

85. brak pęcherza pławnego to cecha:

 1. flądry

 2. płaszczki

 3. sardynki

 4. ploci

86. w wodach śródlądowych oraz przybrzeżnych morskich żyje

 1. ciernik

 2. okoń

 3. szprot

 4. koloń

87.do filtratów wody należy:

 1. długoszpar(rekin olbrzymi)

 2. węgorz

 3. pstrąg

 4. torbacz błękitny

88. Do gatunków typowo nizinnych należą

 1. jaszczurka żyworodna i traszka grzebieniasta

 2. grzebiuszka i rzekotka

 3. żółw błotny i zaskroniec

 4. wąż Eskulapa i traszka grzebieniasta

89. Pora godowa zalezna wyłącznie od temperatury występuje u:

 1. traszek i żab

 2. ropuchy szarej i paskówki

 3. rzekotki i grzebiuszki

 4. kumaków i żab

90. rzęsorek:

 1. jest gatunkiem chronionym

 2. umie pływać

 3. jest jadowity

 4. odżywia się bezkręgowcami

91. karczownik należy do:

 1. myszowatych

 2. nornikowatych

 3. owadożernych

 4. drapieżnych

92. Nocą żeruje mysz:

 1. domowa

 2. polna

 3. zaroślowa

 4. badylarka

93. kleszcze są wektorami:

 1. babesia sp.

 2. Leichmania sp.

 3. Zarodźca malarii

 4. Wirusowego zapalenia mózgu

94. wczesnowiosenne składanie jaj to cecha:

 1. Ropuchy szarej

 2. Kumaka

 3. Rzekotki

 4. Żaby wodnej

95.na mokradłach żyje:

 1. Żmija

 2. Zaskroniec

 3. Gniewosz

 4. Wąż Eskulapa

96. z Azji Mniejszej pochodzi:

 1. Emu

 2. Nandu

 3. Sierpówka

 4. Gołąb skalny

97. wewnątrz budynków gniazda buduje:

 1. Jaskółka oknówka

 2. Jaskółka dymówka

 3. Jerzyk

 4. Gołąb

98. który z wymienionych pasożytów może być letalny dla człowieka w stadium larwalnym?

 1. Włosień spiralny

 2. Rzemieniec

 3. Przywra krwi

 4. Tasiemiec bąblowiec

99. w obu krwiobiegach u kręgowców mogą żyć larwy:

 1. Owsika

 2. Metastrongylus sp.

 3. Glisty psiej

 4. Ptaszyńca

100. wskaż dobrą odpowiedź:

 1. Ryby mogą być żywicielami nicieni

 2. Wśród nicieni nie ma gatunków drapieżnych

 3. Fakultatywne pasożyty owadów należą do Rhabditidae

 4. Nicienie Steinerema sp są pasożytami kręgowców zmiennocieplnych

101. które z wymienionych zwierząt maja powiązania troficzne z rybami?

 1. Rurecznik

 2. Gyrodactylus elegans

 3. Pijawka rybia

 4. Oczlik

102. które z wymienionych zwierzat ma powiązania troficzne z ptakami?

 1. Syngamus trachea

 2. Voraoa jacobsoni

 3. Włosogłówka

 4. Eimeria Tenella

103.Eunice vividis to:

 1. Konsumpcyjny wieloszczet morski

 2. Skąposzczet bagienny

 3. Gatunek u którego występuje epitaksja

 4. Skorupiak planktonowy

104. transporterem aktywnej wody w glebie są:

 1. Stawonogi

 2. Skąposzczety

 3. Pierwotniaki

 4. Mieczaki

105. Wektorem chorób nie jest:

 1. Wesz łonowa

 2. Wesz ubraniowa

 3. Mszyca

 4. Karaczan

106. Życie bentosowe prowadzi

 1. Małżoraczki

 2. Kalmary

 3. Widłonogi

 4. Omułki

107. Ławice ostryg niszczy:

 1. Lucella laptillus

 2. Brzegówka

 3. Rozkolec

 4. Kryl

108. wędrówki anadromalne odbywają:

 1. Węgorze

 2. Łososie

 3. Jesiotry

 4. Certy

109. Z Chin pochodzi:

 1. Amur

 2. Krab wełnisto ręki

 3. Jedwabnik

 4. Kryl

110. ameby oskorupione

 1. Przyspieszaja uwalnianie azotu amonowego

 2. Są biowskaźnikami stanu środowiska

 3. Wytwarzają wapienne pancerzyki

 4. To gatunki morskie

111.cyklomorfozie podlegają

 1. Podraczki

 2. Wrotki

 3. Pancerzowce

 4. Płazy ogoniaste

112. do fitofagów zaliczamy niektóre gatunki

 1. Ślimaków

 2. Zaleszczotków

 3. Biegaczy

 4. Roztoczy

113. powiązania troficzne z pszczołami ma

 1. Świdraczek

 2. Vorroa jacobsoni

 3. Barciak

 4. Mechowiec

114. pokarmem płynnym odżywia się:

 1. Przędziorek

 2. Meszki

 3. Ptaszyńce

 4. Wszoły

115. wśród owadów zapylających rośliny

 1. 10% to błonkówki

 2. 26% to muchówki

 3. 30% to chrząszcze

 4. 60% to motyle

116.w Polsce gnieździ się:

 1. Mandarynka

 2. Gęś gęgawa

 3. Ibis

 4. jerzyk


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przykładowe pytania na egzaminy i kolokwia ze studiów dziennych, czesc, Cześć
Przyk┼éadowe pytania na egzamin z LA (2) , Przykładowe pytania na egzamin z LA
Przykładowe pytania na egzamin w ekonomii, administracja semestr I, ekonomia
Inżynieria oprogramowania Przykładowe pytania na egzamin 4 semestr, edukacja i nauka, Informatyka
przykladowe pytania na egzamin z kardiologii, Giełdy
Przykładowe pytania na egzamin z fakultetu drożdże termin zerowy, Studia (2012-2017) SGGW - WNoŻ - T
Zoologia bezkręgowców - pytania na egzamin
Przykładowe pytania na egzamin
Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II, AGH, Geodezja II
Przykladowe pytania na egzamin, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr IV, analiza instrumentalna
zelbet przykladowe pytania na egzamin
Przykładowe pytania na egzamin, Planowanie przestrzenne
Przykładowe pytania na egzamin sem 1 2010-2011
notatek pl przykladowe pytania na egzamin zbrojenie
Przykładowe pytania na egzamin z geodezji II, AGH, Geodezja - AGH
przykładowe pytania na egzamin

więcej podobnych podstron