Mitologia rzecz o niezmienność ludzkiej natury, Szkoła, Język polski, Wypracowania


4.Mitologia-rzecz o niezmienności ludzkiej natury.

Mitologia jest zbiorem mitów, czyli opowieści opartych na legendach, baśniach i podaniach wyrażających wierzenia danej społeczności. Problematyka tych, opowiadań dotyczy początków istnienia rodzaju ludzkiego, stworzenia świata i bogów, którzy nimi rządzili. Filozofia starożytna interesowała się człowiekiem, stawiała go w centrum swojej uwagi. Ponieważ mitologia potwierdza ten humanistyczny charakter. W mitach utrwalone zostały pierwsze wzory ludzkich postaci i zachowań. Są one traktowane jako archetypy, czyli pradawne, niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości zbiorowej każdej społeczności. Humanistyczne treści zawiera mit o Prometeuszu. Prezentuje on model

zbuntowanego człowieka, który poświęca się dla ogółu i srogo za to płaci.

Z kolei opowieść o Syzyfie utożsamia odwieczne dążenia do nieśmiertelności. Mit o `'Orfeuszu i Eurydyce'' mówi o typowo ludzkich sprawach. Przewija się w nim motyw miłości-uczucia bardzo silnego i wartego niebagatelnych poświęceń, aczkolwiek często tragicznego. Niezmienną naturę człowieka poznajemy też na podstawie opowiadania o `'Dedalu i Ikarze''.Jednostce ludzkiej zawsze towarzyszyły takie cechy jak: młodzieńcza lekkomyślność, brawura, ciekawość, dążenia do wolności i chęć pokonania prawa grawitacji. Humanistyczne przesłania niosą mity o Demeter i Persefonie. Poznajemy tu typową dla potomków Ewy miłość macierzyńską. Ludzkie zachowania i instynkty odnajdujemy też w postaciach bogów, którzy różnią się od człowieka tylko nieśmiertelnością np. postawę Zeusa cechuje gniew, Hery- zazdrość. Mitologia jest wielką skarbnicą wiedzy o człowieku. Starożytni Grecy odpowiedzieli na pytanie dotyczące ludzkiej natury i jak się okazało uczynili to bardzo trafnie. Humanistyczne treści mitów są bowiem do dziś aktualne, a zaprezentowane w nich cechy człowieka stały się wzorcowymi.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biblia i mitologia jako źródła kultury europejskiej, Szkoła, Język polski, Wypracowania
zekspirowska koncepcja losów ludzkich. Zestawienie z antykie, Szkoła, Język polski, Wypracowania
świat wartości człowieka w mitologii i biblii-próba porównan, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Satyry Krasickiego jako krytyka wad ludzkich, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Przesłanie PANA TADEUSZA, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Dlaczego bohaterowie tragedii Sofoklesa poneśli klęskę, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Dwoskość poezji J.A.Morsztyna, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Twórczość Kazimierza Przerwy -Tetmajera, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Świat pojęć i zainteresowań człowieka średiowiecza, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Odzwierciedlenie poglądów w publicystyce, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Gatunki jako wyraz zmian świadomości estetycznej, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Nowelki i hasła pozytywistyczne, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Asceta i rycerz, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Kochanowski treny(miłość) oraz Obraz wsi, Szkoła, Język polski, Wypracowania
Typy dramaów młodopolskich, Szkoła, Język polski, Wypracowania
charakterystyka doktora Judyma, Szkoła, Język polski, Wypracowania

więcej podobnych podstron