PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ wykład 4 TEMAT 5

05.03.2013r.

PROWADZĄCY: Dorota Mocarska

TEMAT 5: Ustawowe znamiona przestępstwa.

 1. Podmiot przestępstwa

 2. Przedmiot ochrony

 3. Strona przedmiotowa

 1. Czynność sprawcza

 2. Związek przyczynowo- skutkowy

 3. Skutek

 4. Przedmiot czynności wykonawczej

 5. Okoliczności modalne

 1. Strona podmiotowa

 1. Podmiot powszechny- sprawcą może być każdy, żadna cecha nie charakteryzuje osoby sprawcy. Najczęściej poznajemy go po zaimku „kto”.

 2. Podmiot indywidualny- sprawcą przestępstwa może być konkretnie wskazana osoba, posiadająca pewną cechę. Rozpoznaje się go przez użycie konkretnej nazwy podmiotu lub użycia zaimka „kto” wraz z wskazaniem cechy tego podmiotu.

 1. Rodzajowy- to dobro, które chroni pewna grupa przestępstw (przepisów) ujęta w jednym rozdziale.

 2. Indywidualny- to dobro chronione konkretnie, indywidualnie określonym przepisem.

 1. Czynność sprawcza- zachowanie sprawcy (zabija, kradnie, groźbą, itp.).

 2. Związek przyczynowo- skutkowy- związek między zachowaniem sprawcy, a powstałym skutkiem (zachowaniem sprawcy). Związek musi być bezpośredni.

 3. Skutek- konsekwencja, następstwo zachowania sprawcy, zapisany w konkretnym przepisie (bezpośrednio lub pośrednio- możemy go wywnioskować z zapisu).

 4. Przedmiot czynności wykonawczej- przedmiot, na który działa sprawca.

 5. Okoliczności modalne- inne, dalsze cechy przestępstwa, takie jak: czas, miejsce, użyte narzędzie, działanie wspólnie z innymi osobami, itp.

Wina- psychiczny stosunek sprawcy do popełnionego przez siebie czynu, oraz jest to personalna (osobista) zarzucalność czynu.

Trzy rodzaje winy:

 1. Lekkomyślność- tu sprawca przewidywał

 2. Niedbalstwo- tu sprawca mógł przewidzieć

Z reguły przestępstwa są popełniane umyślnie, a nieumyślnie tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

przedstaw podzial przzestepstw ze wzgledu na: -ciezar gatunkowy, - podmiot przestepstwa(tu beda powszechne i indywidualne) , -skutek(chyba materialne i formalne)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ wykład 3 TEMAT 4
PRAWO WYKROCZEŃ - 4 wykłady, MATERIAŁY PRAWO, NA UCZELNIĘ
wykroczenia, wykroczenia 2, PRAWO WYKROCZEŃ - WYKŁADY
wykroczenia, wykroczenia 3, PRAWO WYKROCZEŃ - WYKŁADY
wykroczenia, wykroczenia 4, PRAWO WYKROCZEŃ - WYKŁADY
wykład nr 5, prawo karne i prawo wykroczeń
P. Karne, Wykład V, Prawo Karne i Prawo Wykroczeń
wykład nr 4, prawo karne i prawo wykroczeń
wykład nr 2, prawo karne i prawo wykroczeń
wykład nr 3, prawo karne i prawo wykroczeń
P. Karne, Wykład III, Prawo Karne i Prawo Wykroczeń
wykład nr 1, prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo karne i wykroczen wyklady, Testy
P. Karne, Wykład II, Prawo Karne i Prawo Wykroczeń
P. Karne, Wykład I, Prawo Karne i Prawo Wykroczeń
wykład nr 5, prawo karne i prawo wykroczeń
Prawo karne i prawo wykroczeń
prawo karne i prawo wykroczeń-w1, prawo

więcej podobnych podstron