pytania na egzamin (1) (1)

Główną żeglowną rzeką w Polsce jest:

a)Wisła b)Warta c)Odra ^ d)Dunajec

Dorzecze Wisły z dorzeczem Odry jest połączone za pomocą kanału:

a)Łączańskiego b)Bydgoskiego ^ c)Augustowskiego d)Ślesińskiego

Największym sztucznym zbiornikiem w Polsce jest jezioro:

a)Solińskie ^ b)Włocławskie c)Jeziorsko d)Sulejowskie

Znajduje się ono na rzece … SAN

Przyporządkuj jezioro do odpowiedniego pojezierza:

 1. Śniardwy 1. Mazurskie ŚNIARDWY

 2. Wigry 2. Mazurskie JEZIORAK

 3. Miedwie 3. Wielkopolskie GOPŁO

 4. Jeziorak 4. Pomorskie MIEDWIE

 5. Gopło 5. Suwalskie WIGRY

Najdłuższym kanałem w Polsce jest kanał:

 1. Augustowski b)Wieprz- Krzna ^ c)Bydgoski d)Łączański

Połącz odpowiednio:

 1. Mamry 1. Pojezierze Pomorskie ŁEBSKO

 2. Łebsko 2. Pojezierze Mazurskie MAMRY

 3. J. góreckie 3. Pojezierze Pomorskie WDZYDZE

 4. Wdzydze 4. Pojezierze Suwalskie HAŃCZA

 5. Hańcza 5. Pojezierze Wielkopolskie GÓRECKIE

Wymień trzy ośrodkach w których są hodowane żubry:

a) ………… JANKOWICE

b) ………… KSIĄŻ

c) ………… GOŁUCHÓW

Gatunkiem drzewa, które w Polsce żyje najdłużej jest .. CIS . Najstarszy egzemplarz rośnie w miejscowości HENRYKÓW LUBAŃSKI i ma ok. 1260 lat.

Największe skupisko starych dębów w Europie znajduje się w ROGALINIE

Do jakiego regionu należy każda jaskinia:

a)Mroźna DOLINA KOŚCIELISKA-TATRY b)Łokietka CHEŁMOWA GÓRA GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE c)Raj CHĘCINY- GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE d)Niedźwiedzia MASYW ŚNIEŻKA-SUDETY

Wywierzysko to:

 1. Otwór którym woda wpływa pod powierzchnię ziemi

 2. Komin krasowy o powierzchni ponad 100m

 3. Inaczej pizolit

 4. Otwór którym woda wypływa spod ziemi

Stolicą województwa małopolskiego jest:

a)Rzeszów b)Kraków c)Warszawa d)Tarnów

Szczerbiec to:

 1. Kielich

 2. Miecz

 3. Rezerwat przyrody

 4. Skała

Znajduje się on na terenie:

 1. Krakowa

 2. Ojcowskiego parku narodowego

 3. Tatr

 4. Warszawy

Ołtarz Wita Stwosza jest ozdobą:

 1. Katedry Wawelskiej

 2. Katedry w Poznaniu

 3. Kościoła mariackiego w Krakowie

 4. Kolegiaty warszawskiej

Kaponiera to:

 1. Fragment obwarowani średniowiecznego zamku

 2. Element fortyfikacji miejskiej

 3. Inaczej baszta

 4. Inaczej rondo

W których miastach przebywał Mikołaj Kopernik:

 1. Poznań, Toruń, Kraków

 2. Toruń, Kraków, Olsztyn

 3. Frombork, Toruń, Poznań

 4. Toruń, Frombork, Olsztyn

Które miasto jest zwane polskim Carcassone i Miastem Zakochanych:

 1. Chełmno

 2. Chełm

 3. Chełmża

 4. Żadne z wymienionych

Dziegieć to:

 1. Dawna nazwa smoły drzewnej

 2. Produkt destylacji rozkładowej drewna- głównie brzozowego

 3. Ciecz ciemnobrunatna, mieszanina związków fenolowych, węglowodanów i terpenów, stosowana dawniej jako środek leczniczy na schorzenia skóry

 4. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

Połącz nazwę puszczy z występującą tam atrakcją:

 1. Puszcza zielona żubr BORECKA

 2. Puszcza darżlubska Odry BORY TUCHOLSKIE

 3. Puszcza piska Odra PIASKOWA

 4. Puszcza romincka Miodobranie kurpiowskie ZIELONA

 5. Puszcza borecka szypoty SOLSKA

 6. Puszcza piaskowa Pranie PISKA

 7. Puszcza solska łoś KAMPINOSKA

 8. Bory Tucholskie Grota w Mechowie DARŻLUBSKA

 9. Puszcza Kampinoska Stańczyki ROMINCKA

Dopisz stolice następujących miast:

Chorwacja ZAGRZEB

Albania TIRANA

Włochy RZYM

Finlandia HELSINKI

Lichtenstein VADUZ

Niemcy BERLIN

Słowacja BRATYSŁAWA

Szwajcaria BERNO

Przyporządkuj

 1. Brama Floriańska KRAKÓW

 2. Kaplica św. Trójcy LUBLIN

 3. Obserwatorium lotów kosmicznych OLSZTYN

 4. Winobranie zg

 5. Muzeum karykatury WARSZAWA

 6. Mikołaj Kopernik TORUŃ

 7. Muzeum z zabawkami KARPACZ

 8. Puszcza bukowa SZCZECIN

Pojemność turystyczna to: OPTYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCA JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ NA DANYM TERENIE

Kurhany to: RODZAJ MOGIŁY, W KTÓRM ZNAJDUJE SIĘ KOMORA GROBOWA

Skałki „Kornuty” to atrakcje turystyczne:

 1. Bieszczadów

 2. Beskidu Niskiego

 3. Sudetów

 4. Tatr

Przyporządkuj odpowiednio:

 1. akwedukt FOJUTOWO

 2. kompleks „rzeczka” WALIM

 3. Trygław TYCHOWO

 4. Muzeum Papiernictwa DUSZNIKI ZDRÓJ

 5. kopalnia węgla kamiennego NOWA RUDA

 6. wiadukty kolejowe na Błędziance STAŃCZYKI

 7. muzeum tkactwa KAMIENNA GÓRA

 8. zespół opactwa cysterskiego WĄCHOCK

 9. rezerwat różanecznika żółtego KOŁACZNIA

 10. Głazowisko BACHANOWO

 11. największe drzewo w Polsce Olinna

 12. zespół zamkowy z XII w ŁAŃCUT

 13. muzeum miedzi LEGNICA

 14. jaskinia niedźwiedzia KLETNO

 15. muzeum kolei wąskotorowej WENECJA

 16. zamek Olsztyn JURA KRAKOWSKO- CZĘSTOCHOWSKA

Wpisz właściwą stolicę obok każdego państwa:

Lichtenstein VADUZ

Włochy RZYM

Rumunia BUKARESZT

Norwegia OSLO

Chorwacja ZAGRZEB

Łotwa RYGA

Kirgistan BISZKEK

Zaznacz na mapie: Wisłok, Karpacz, Nieborów, Kołobrzeg, Chełm, Elbląg, Łyna, Zbiornik koronowski, Beskid niski, stawy milickie, puszcza biała

Miejscowość położona w geometrycznym środku Polski to:

 1. Sobota?

 2. Piątek

 3. Suchowola

 4. ???

Słynną „Panoramę Racłowicką” można oglądać w miejscowości:

 1. Racławice

 2. Wrocław

 3. Kraków

 4. Warszawa

Opiekę nad jasnogórskim klasztorem pełni zakon:

 1. Palotynów

 2. Franciszkanów

 3. Cystersów

 4. Paulinów

Gdzie znajduje się Zielony Mostek prowadzący na Pasiekę

 1. we Wrocławiu

 2. w Opolu

 3. w Krakowie

 4. w Warszawie

Połączyć atrakcje z podziemnymi trasami turystycznymi:

 1. sztolnia czarnego pstrąga zwiedzanie kopalni na łodziach

 2. rezerwat „nietoperek” MRU

 3. kopalnia uranu w Kletnie wystawa minerałów

 4. największa na świecie podziemna kaplica kopalnia soli w Wieliczce

 5. Złoty stok podziemny wodospad

 6. Inhalatorium radonowe sztolnia kowary

 7. podziemia kredowe Bieluch

Muzeum filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej gromadzi:

 1. Listy znanych osób

 2. Przedmioty z cyny

 3. Dzwony

 4. Eksponaty związane z zapałkami

Na liście pomników historii znajdują się:

 1. Hala stulecia we Wrocławiu, Chełmno, Biskupin

 2. Dolina Noteci, Frombork, Leżajsk

 3. Kamień pomorski, Łańcut, Krasiczyn

 4. Biskupin, dolina Noteci, krzemionki opatowskie

Który polski kanał przecina dział wodny I rzędu

 1. Wieprz- Krzna

 2. Augustowski

 3. Bydgoski

 4. Elbląski

Gdzie znajduje się budowla hydrotechniczna umożliwiająca krzyżowanie się dwóch cieków wodnych

 1. Wągrowiec

 2. Odry

 3. Fojutowo

 4. Barycz

Gdzie znajduje się jeden z najstarszych na świecie szybów naftowych:

 1. Bóbrka

 2. Chlewiska

 3. Ropa

 4. Ignacewo

Turyzm to: całokształt spraw i zagadnień związany z ruchem wypoczynkowo- turystycznym

Część przestrzeni geograficznej powstająca na skutek trwałego zajmowania przez obiekty turystyczne nowych ziem zmieniająca ich użytkowanie to przestrzeń:

 1. Asymilacji

 2. Kolonizacji

 3. Penetracji

 4. Urbanizacji

Stolicą województwa lubelskiego jest :

 1. Białystok b) Lublin

c) Zielona góra d) Gorzów Wlkp

Przyporządkuj odpowiedni obiekt/zjawisko /wydarzenie/ nazwisko konkretnemu miastu:

a)Ossolineum WROCŁAW

 1. Spichlerz z muzeum z przedmiotami cynowymi GORZÓW WLKP.

 2. Fontanna neptuna GDAŃSK

 3. Bierkowice OPOLE

 4. Zelmer RZESZÓW

 5. Camerimage ŁÓDŹ

 6. Pyrzowice KATOWICE

 7. Stefan Żeromski KIELCE

 8. Festiwal dialogu czterech kultur ŁÓDŹ

 9. Majdanek LUBLIN

 10. System placów gwiaździstych SZCZECIN

 11. Rotunda p.w. św Feliksa i Adaukta KRAKÓW

 12. Brdyujście BYDGOSZCZ

 13. Dojlidy BIAŁYSTOK

 14. Kościów farny p.w. św Marii Magdaleny i św. Stanisława POZNAŃ

 15. Winobranie ZG

 16. Nalewski WARSZAWA

 17. Łyna OLSZTYN

Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, lublin, Gorzów wlkp, zielona góra, łódź, Kraków, warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Olsztyn, szczecin, Poznań

Muzeum łowiectwa i jeździectwa znajduje się w:

 1. Krakowie

 2. Warszawie

 3. Poznaniu

 4. Uzarzewie

Na terenie Polski jest 13 obiektów UNESCO z czego ………to obiekty przyrodnicze a ………kulturowe.

Wymień 5 obiektów

 1. KOPALNIA SOLI W WIELICZCE

 2. STARE MIASTO W ZAMOŚCIU, KRAKOWIE, WARSZAWIE

 3. .BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

 4. .ZAMEK KRZYŻACKI W MALBORKU

 5. .KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Przyporządkuj muzeum do odpowiedniego miasta:

 1. Petersburg Ermitaż

 2. Madryt Prado

 3. Paryż Luwr

 4. Drezno Zwinger

 5. Florencja Galeria Uffizi

Jaka skała nie ulega procesowi krasowienia:

a) Wapień b)Bazalt

c)Kalcyt d) Gips

Ponor to:

 1. To wypływające na powierzchnię ziemi duże źródło wody

 2. Powstaje dzięki rozszerzeniu szczelin pionowych przez wody opadowe

 3. Ma przeważnie zarys kolisty średnicę do 120 m a głębokość do kilkudziesięciu m

 4. Otwór pochłaniający wodę z powierzchni ziemi

Połącz atrakcje z odpowiednią miejscowością:

 1. Bartek ZAGAŃSK

 2. Najwyższe drzewo w Polsce GLINNA

 3. Największy w Polsce kompleks stawów MILICZ

 4. Rezerwat żubrów KSIĄŻ

 5. Trolejbus LUBLIN

 6. Kamieniczki ormiańskie ZAMOŚĆ

 7. Kościół pokoju JAWOR

 8. Drewniany kościółek z XV w SĘKOWA

 9. Park Mużakowski ŁĘKNICA

 10. Puszcza Bukowa SZCZECIN

 11. Kopalnia Aurelia ZŁOTORYJA

 12. Osówka GŁUSZYCA

 13. Konik polski POPIELNO

 14. Trasa podziemna SANDOMIERZ

 15. Jaskinia niedźwiedzia KLETNO

Która z rzek nie należy do zlewiska Bałtyku:

a)Łyna b)Ina c)Pisa d) wszystkie należą

Które jezioro jest typu przybrzeżnego:

a)Gardno b)Dąbie c)Gopło d)Miedwie

Największe jezioro województwa podlaskiego:

a)Mamry b)Śniardwy c) Hańcza d) Wigry

Które jeziora są zbiornikami sztucznymi:

 1. Smolińskie, Otmuchowskie, Roś

 2. Koronowskie, Rożnowskie, Tresna

 3. Jeziorak, Solińskie, Włocławskie

 4. Jeziorsko, Zegrzyńskie, Pile

Dopasuj lotniska do odpowiednich miast:

 1. Rębiechów GDAŃSK

 2. Strachowice WROCŁAW

 3. Lublinek ŁÓDŹ

 4. Balice KRAKÓW

 5. Jasionka RZESZÓW

 6. Pyrzowice KATOWICE

Jeden z najpopularniejszych polskich szlaków kajakowych wiedzie rzeką:

a)Krutynią b)Pasłęką c)Obrą d)Popradem

Rezerwat „Jezioro Łuknajno” chroni głównie:

a)gęś zbożową b)salwinię c)wydrę d) łabędzia niemego

Połącz odpowiednio:

 1. Zespół klasztoru paulinów CZĘSTOCHOWA

 2. Zespół katedralny+ Kopernik FROMBORK

 3. Klasztor i park pielgrzymkowy KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 4. Kościół pokoju ŚWIDNICA

 5. Zespół pałacowy Wallensteina ŻAGAŃ

 6. Późnorenesansowy zamek KRASICZYN

 7. Opactwo pocysterskie KRZESZÓW

 8. Kościółek drewniany z XV w HACZÓW

 9. Park romantyczny ARKADIA

 10. Drewniany meczet BOHNIKI

Dorzecze to:

Zaznacz rzekę która bezpośrednio nie wpływa do Bałtyku:

a) Pasłęka b)Parsęta c)Wieprza d)Pilica

W jakim parku usytuowany jest fort „Winiary”? PARK CYTADELA

Gdzie występuje największe zgrupowanie jezior pochodzenia krasowego w Polsce NA POLESIU

Wymień dowolną jaskinię NIEDŹWIEDZIA

 1. Tatrzańską …………………………………..

 2. Sudecką ……………………………………….

 3. Świętokrzyską ……………………………..

Wpisz przy każdym obiekcie wydobywany drzewiej surowiec:

 1. Sztolnia czarnego pstrąga ……………………………..

 2. Sztolnia kowary ……………………………………………..

 3. Krzemionki opatowskie …………………………………

 4. Kopalnia Kłodawa ………………………………………….

 5. Kopalnia Aurelia …………………………………………….

 6. Podziemia chełmskie …………………………………….

Skalne grzyby to atrakcja turystyczna:

a) Bieszczadów b) Sudetów c) Tatr d) Beskidów

Połącz odpowiednio:

 1. wyspa piaskowa WROCŁAW

 2. osada łużycka BISKUPIN

 3. zespół opactwa cysterskiego HENRYKÓW

 4. skamieniałe miasto CIĘŻKOWICE

 5. najstarsze drzewo w Polsce HENRYKÓW LUBAŃSKI

 6. kamienne kręgi ODRY

 7. zamek piastowski BRZEG

 8. zespół cerkiewny RADRUŻ

 9. ruiny zamku krzyż topór UJAZD

 10. kościół pokoju JAWOR

 1. kopalnia uranu KLETNO

Wpisz stolicę obok państwa:

 1. Andora ANDORA d)Finlandia HELSINKI

 2. Hiszpania MADRYT e) Bośnia i Hercegowina SARAJEWO

 3. Bułgaria SOFIA f)Estonia TALLINN

Na mapie: Jelenia góra, Przemyśl, Częstochowa, Bochnię, Beskid sądecki, Łebę, Zbiornik włocławski, Bug, pojezierze Łęczyńsko- włodawskie, białowieża


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Medycyna Katastrof pytania na egzamin (opracowane)
Długi pytania na egzamin, PWTRANSPORT, semIII, Elektrotechnika II
zoologia pytania na egzamin, Leśnictwo, zoologia
pytania na egzamin, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
testy 2000 m rodz, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES
pytania na egzamin PWR, PWSZ, SEMESTR 3, PODSTAWY MARKETINGU
Pedagogika ogĂllna pytania na egzamin
Pytania na egzamin nowa podstawa programowa, sem I
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO
Interna bydła pytania na egzamin
Pytania na egzamin
Logistyka ost Pytania na egzamin magisterski
Prawo egzekucyjne - pytania na egzamin - odpowiedzi, SZKOŁA, POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok
SHA, Szkoła, Pytania na egzamin inżynierski
Genetyka ogólna - pytania na egzamin, Genetyka, DNA, biologia molekularna, techniki
pytania na egzamin z logistyki, Gospodarka magazynowa, Logistyka

więcej podobnych podstron