KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

DLA KLASY I

Cele ogólne:

Formy: indywidualna/grupowa

I CZĘŚĆ MOBILIZUJĄCO - ORGANIZACYJNA: 

Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce Postępowanie
Układanie obrazka pociętego na części w całość ( materiał nieliterowy) Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowej- ćwiczenia spostrzegania i koncentracji na materiale konkretnym Dzieci układają obrazek z pociętych części. „ Biedronka trzymająca kwiatek” ( dziecko mające trudności w ułożeniu obrazka otrzymuje wzór całego obrazka). Obrazek pocięty na części dla każdego dziecka oraz wzór (zał.1) Psychokorekcyjne Psychodydaktyczne
Odgadywanie zagadek, ćwiczenia w dobieraniu sylab, zamalowywanie okienek z sylabami i wypisanie odpowiedzi

Kształcenie logicznego myślenia- dobieranie określeń słownych do zagadek.

Usprawnianie funkcji grafomotorycznych.

Usprawnianie koncentracji.

Uczniowie otrzymują kartki z tekstem zagadek i tabelę z sylabami. Po cichym i głośnym odczytaniu treści zagadki podają jej rozwiązanie, następnie szukają rozwiązania w tabelce, zamalowują je i kopiują odpowiedź pod spodem. Teksty zagadek, tabela z rozsypaną sylabową wraz z miejscem na skopiowanie odpowiedzi ( zał.2). Psychokorekcyjne Psychodydaktyczne

II INTENSYWNA PRACA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA:

Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce Postępowanie

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (materiał literowy)

Odpowiadanie na pytania

Uzupełnianie zdań

 Ćwiczenie czytania w celu zrozumienia tekstu.

Ćwiczenia w logicznym myśleniu.

Dbałość o poprawność wypowiedzi ustnej.

Ćwiczenie koncentracji.

 Ciche a następnie głośne czytanie fragmentu bajki.

Udzielenie odpowiedzi na pytania.

Uzupełnianie zdań dotyczących tekstu bajki.

 Fragment bajki wraz z pyta-niami i zdaniami ( zał. 3). Psychokorekcyjne Psychodydaktyczne
 Krzyżówka rysunkowa

 Usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rozwijanie logicznego myślenia.

Usprawnianie funkcji grafomotorycznych.

 Dzieci rozwiązują krzyżówkę obrazkową, a następnie kolorują obrazki.  Krzyżówka dla każdego dziecka ( zał. 4). Psychokorekcyjne
 Rozsypanka wyrazowa

Ćwiczenie techniki czytania.

Usprawnianie koncentracji.

 Dzieci układają proste zdania z rozsypanki wyrazowej. Rozsypanka wyrazowa ( zał. 5). Psychokorekcyjne Psychodydaktyczne

 

III CZĘŚĆ RELAKSACYJNA :

Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce Postępowanie
 Ćwiczenia relaksacyjne w formie masażu

Rozwijanie umiejętności relaksowania się.

Likwidacja niepokoju i lęku.

Odreagowanie napięć psychofizycznych.

Dzieci siedzą w kole jedno za drugim, tak aby mogły wykonywać ruchy na plecach kolegi, natomiast nauczyciel kieruje czynnościami. Tekst zabawy wraz z instrukcjami (zał. 6) Psychoteraupetyczne
 Zabawa relaksacyjna „dłoń”

Samoocena.

Uświadomienie sobie mocnych stron.

Każde dziecko obrysowuje na kratce swoją dłoń. Następnie dzieci
siadają w kole, rozmawiamy o tym, co tą ręką dziecko umie robić.
Kartka papieru, kredka (flamaster) Psychoteraupetyczne

 

IV CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCO-OCENIAJĄCA:

Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce Postępowanie

Podsumowanie zajęć

Pochwała za poprawnie wykonane zadania i ćwiczenia

 Podsumowanie zajęć.

Motywacja do dalszej pracy.

Dzieci  siedzą w kole na dywanie, uśmiechają się do siebie. Nauczycielka chwali za poprawnie wykonane ćwiczenia. W nagrodę śpiewają swoją ulubioną piosenkę.   Psychoteraupetyczne
           

BIBLIOGRAFIA:

Leszczawska, Maria 2010: Szuflada z bajkami. Opowieści terapeutyczne studentów Pedagogiki i Filologii polskiej. Jelenia Góra: ALEX.

Wykonała: Sylwia Szul

Zał. 1

Zał. 2

ZAGADKI

Rozwiąż zagadki.

 1. Żółte i gorące,
  na błękitnym niebie.
  Ogrzewa Ziemię,
  zwierzęta i ciebie.

SŁOŃ IK LA CE

 1. To rude zwierzątko,
  w dziupli sobie mieszka.
  Skacze po gałęziach,
  kocha się w orzeszkach.

WIE LKA WIÓR MA KA

 1. Deszcz ze słońcem
  razem utkali,
  wiszący na niebie
  kolorowy szalik.

TĘ CZKA LA CZA

 1. Czarno-biały ptak
  po łące spaceruje.
  Lubi stać na jednej nodze,
  żabki konsumuje.

BO TO CIAN ES

Zał.3

Przeczytaj fragment bajki.

Była piękna pogoda, miasteczko biedronek kąpało się w słońcu, trawa mieniła się różnymi odcieniami zieleni, a drzewa poruszone lekkim wietrzykiem cichutko szumiały. Był to pierwszy wrzesień, dzień, w którym mała biedronka rozpoczęła naukę w klasie pierwszej. Od samego początku nie mogła sobie poradzić z zadaniami, jakie mają inne biedronki w szkole. Uczą się skakać, a następnie lecieć do góry. Nauka jest ciężka- codziennie biedronki ćwiczą godzinami, a kiedy już się uniosą, próbują się utrzymać i powoli uczą się dopiero kierować swoim lotem.

Odpowiedz na pytania:

 1. W czym kąpało się miasteczko biedronek?

 2. Co poruszało drzewa?

 3. Czego uczą się biedronki w szkole?

Uzupełnij zdania.

Pogoda była ……………..

Trawa mieniła się różnymi odcieniami ……………….

Mała biedronka od samego początku nie mogła sobie poradzić z ……………….

Biedronki uczą się skakać, a następnie lecieć do ………………….

Zał. 4

Rozwiąż krzyżówkę.

HASŁO: ……………………………………

Zał. 5

Ala ma ładnego kota.

Piłka jest niebieska.

Oni mieszkają w Warszawie.

Bardzo lubię matematykę.

Zał. 6

– Mama córkę myła (głaszczemy plecy dziecka),
– Żeby czysta była (rozcieramy plecy okrężnym ruchem dłoni),
– Myła długie włosy (dwoma palcami kreślimy linie wzdłuż pleców),
– Plecy szorowała (przesuwamy czubki palców w poprzek całych pleców zaczynając od góry),
– Gdy wszystko umyła (przesuwamy otwarte dłonie po całych plecach),
– Brzuszek masowała (od tyłu obejmujemy dziecko i masujemy brzuch),
– Chociaż piana szczypie (lekko szczypiemy całe plecy),
– Trochę w małe oczy (na plecach rysujemy małe kółeczka),
– Dziewczynka nie płacze (delikatnie opłukujemy plecy opuszkami palców)
– Tylko rączki moczy (opłukujemy plecy otwartymi dłońmi),
– Żeby były czyste, prania się nie bały (trzymamy dziecko za nadgarstki i klaszczemy jego dłońmi),
– Mamusi w sprzątaniu zawsze pomagały (klaszczemy swoimi dłońmi w dłonie dziecka).


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt zajęć korekcyjno kompensacyjnych
Konspekt zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla skolioz i postaw skoliotycznych! wpisz tytuł strony
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
konspekt plecy wkleslL'o-okragL'e, KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNYCH
konspekty zajęć korekcyjno kompensacyjnych
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-kmpensyjnych skolioza, Fizjoterapia różne, Kinezyterapia
Program zajec korekcyjno-kompensacyjnych, konspekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-kompensyjnych plecy wklęsłe
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH dla wady
PRZYKŁADOWY KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH, TERAPIE PEDAGOGICZNE
zabawy ruchowe KONSPEKTY ZAJĘĆ KOREKCYJNO – WYRÓWNAWCZYCH (Kształtowanie percepcji wzrokowej i ori
KONSPEKTY ZAJĘĆ KOREKCYJNO – WYRÓWNAWCZYCH (Kształtowanie percepcji wzrokowej i orientacji przestrze
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-przykład, Pedagogika
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH plecy okrągłe poprawiony STRONA TYTUŁOWA
KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH plecy okrągłe

więcej podobnych podstron