Testament mój J Słowackiego

Pobierz dokument
Testament mój J Słowackiego.doc
Rozmiar 27,5 KB

Romantyzm

"Testamen mój" Juliusza Słowackiego.

Podmiot liryczny wiersza, który utożsamiać można z samym poetą, żegnając się ze światem, dokonuje podsumowania swojego życia i twórczości. W bezpośrednim monologu, skierowanym do przyjaciół i do współczesnego mu pokolenia romantyków, poeta dzieli się ze słuchaczami swoimi refleksjatni. Jego wypowiedź pełna jest goryczy i rezygnacji. Podmiot dotkliwie odczuwa swoją samotność, która stała się jego doświadczeniem jako poety i człowieka:

"Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia".

Mimo poczucia niespełnienia, ma świadomość, iż wiernie służył narodowi i ludziom ("Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny", "Żem dla ojczyzny sterał maje lata mlode"). Odchodząc, podmiot liryczny nie prosi przyjaciół o okazywanie smutku na jego pogrzebie; żal mu tylko matki, pragnie, aby wróciły do niej prochy jego serca spalonego w aloesie (aloes był symbolem pamięci i trwałości uczucia). Żywym zostawia przykazanie aktywnej walki i nakaz objęcia duchowego przywództwa narodu:

"Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadzieji
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec".

Mając świadomość, iż jego poezja nie uzyskała zrozumienia wśród czytelników, a on sam był "(...) sternikiem duchami napełnionej łodzi", podmiot liryczny w ostatniej zwrotce wyraża jednak nadzieję, iż głoszone przez niego idee trafią kiedyś do serc potomnych:

"Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mi żywemu na nic... tylko czoło zdobi;
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi".

"Testament..." stanowi nie tylko podsumowanie życia poety, ale jest także wezwaniem do odrzucenia postawy rozpaczy i podjęcia ofiarnej walki w celu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wiersz ma charakter poetyckiego testamentu, czyli utworu, będącego pożegnaniem ze światem i wyrazem ostatniej woli, której adresatami są żyjący. Utwór J. Słowackiego, należący do liryki bezpośredniej, skierowany jest do konkretnego odbiorcy (przyjaciół, współczesnych i potomnych). Wykrzykniki i pytania retoryczne podkreślające siłę wyrazu są świadectwem duchowego i emocjonalnego zaangażowania poety.

0x01 graphic


Pobierz dokument
Testament mój J Słowackiego.doc
Rozmiar 27,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
polski-romantyzm grob agamemnona testament moj slowacki , JULIUSZ SŁOWACKI - TESTAMENT MÓJ - Podmiot
TESTAMENT MÓJ J Słowacki
testament moj, slowacki(1)
Testament mój Słowackiego Leszek Zwierzyński
Interpretacja utworów Słowackiego 'Grób Agamamnona' i 'Testament mój'
J. Słowacki - Testament mój, Matura, Język Polski, Prace i Motywy maturalne
! Romantyzm, J. Słowacki Testament mój - testament literacki., 1
Podmiot liryczny poezji Słowackiego i jego postawa wobec świata na przykładzie wierszy Hymn i Testa
slowacki testament moj
Juliusz Slowacki Testament moj
testament mój Juliusz Słowacki
Testament mój Juliusza Słowackiego wierszem o sile fatalnej poezji
Testament mój, Streszczenia
Testament mój, szkoła, J. polski
Testament mój
Testament mój, wos, POLSKI
Smutno mi Boze i Testament moj

więcej podobnych podstron