49 Ewangelia wg Św Mateusza, rozdziały 10 19, oprac Karolina Rucińska


49. Ewangelia wg. Św. Mateusza, rozdziały 10-19, oprac. Karolina Rucińska

Rozdział 10.:

I-Wybór dwunastu; Jezus dał 12 apostołom władzę nad złymi duchami, zdolność ich wypędzania (wymienia ich imiona).

II-Mowa misyjna; Jezus mówi do swoich uczniów (apostołów), aby szli do tych, którzy się zagubili, żeby wskrzeszali umarłych, uzdrawiali, itp. Poucza ich, jak mają się zachować, w zależności od tego jak ich przyjmą w domach, które odwiedzą.

III- Zapowiedź prześladowań; Jezus rzecze, iż mogą ich spotkać prześladowania ze strony złych ludzi. Tylko ten kto wytrwa do końca, dostąpi zbawienia.

IV-Męstwo w uścisku; Obiecuje nagrodę za to, że ludzie będą się powoływać na Niego i przyznawać się do Niego.

V-Za Jezusem lub przeciw Niemu wyrzeczenie; tutaj Jezus mówi, że on ma być najważniejszy, kochany najbardziej i bezwarunkowo.

VI- nagroda za oddanie się Jezusowi; Bóg nawołuje do pomocy ludziom, bo pomoc im, jest pomocą dla Niego samego.

Rozdział 11.

I-Poselstwo Jana Chrzciciela i Świadectwo Jezusa o Janie; Jan Ch. był w więzieniu, ale pytał o Jezusa. Jezus wysławia dobre imie Jana, ale zaznacza, że w niebie jest Lepszy od niego [Bóg].

II- Sąd Jezusa o współczesnych; porównuje społeczeństwo do dzieci, obgadujących ludzi na placu

III- Biada nie pokutującym miastom; wspomina miasta, w których dokonało się najwięcej cudów. Paradoksalnie właśnie one się nie nawróciły

IV- Objawienie Ojca i Syna; mówi o intergacji Ojca [Boga] i Syna [Jezusa].

V- wezwanie do utrudzonych; ludziom utrudzonym poleca wziąć swoje jarzmo, które jest słodkie. Jako ukojenie ich dusz.

Rozdział 12.

I-Łuskanie kłosów w szabat; Uzdrowienie w szabat; historia o uczniach Jezusa, którzy z głodu, w dzień szabatu jedli zboże z kłosów, faryzeusze zganili ich za to, ale Jezus odparł ich atak. Wszedł do ich synagogi, uzdrowił tam człowieka „z uschłą ręką”. Faryzeusza zebrali się w celu wydania Jezusa na śmierć.

II- Jezus-„Sługa Pański”; Zarzut faryzeuszów i obrona Jezusa; Jezus dowiedział się o niecnych zamiarach faryzeuszów i opuścił to miejsce, tu cytat słów Izajasza. Do Jezusa przyprowadzono opętanego, który był ślepy i niemy. czyn ten podzielił ludność.

III- Grzech przeciwko Duchowi Świętemu; bluźnierstwo przeciwko Duchowi Św. Będzie niewybaczalne i nie zostanie odpuszczone.

IV- Znak Jonasza; Jonasz był 3 dni i 3 noce w wnętrznościach wielkiej ryby. Wspomniana jest też Królowa z Północy i Salomon.

V- Nawrót do grzechu i prawdziwi krewni Jezusa; gdy nawet jeden zły duch wyjdzie z człowieka, wrócić może ze zdwojoną siłą / w odniesieniu do niewiernego plemienia. Mówi Jezus, że każdy kto wypełnia wolę Jego Ojca, jest jego krewnym najbliższym.

Rozdział 13.

Przypowieść o siewcy: ziarna siane przez siewce padają na grunty o różnej żyzności. Tylko te, które spadną na grunt żyzny, dadzą plony- odniesienie do słowa Jezusa, które wpada do głów o różnym poziomie inteligencji, nie w każdej głowie mogą coś zdziałać. Tylko w mądrych głowach.

Przypowieść o chwaście: siewca posiał pszenicę. W nocy jego wróg posiał w niej chwasty. Później musiał się starać, żeby, wyrywając chwasty, nie wyrwać dobrego zboża na chleb.

Przyp. O ziarnku gorczycy i zaczynie: gorczyca jako ziarno jest bardzo mała, ale jak dorośnie, jest większa od innych roślin.

Przyp. O skarbie i perle: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu(perły) ukrytego w roli”. Człowiek pewien znalazł skarb (perłę) i sprzedał, ażeby kupić cały użytek rolny.

Przyp. O sieci: sieci podobne są do królestwa niebieskiego i końca świata, kiedy to aniołowie będą łowić w swe sieci dobrych ludzi.

Rozdział 14.

Ścięcie Jana Chrzciciela: córka Herodiady poprosiła Heroda o głowę Jana Ch na misie. Dostała.

Pierwsze rozmnożenie chleba: Jezus rozmnożył chleb i ryby, aby nakarmić tłum.

Jezus kroczy po jeziorze: Piotr szedł po wodzie za sprawą Jezusa, w chwili zwątpienia zaczął tonąć, Jezus złapał go za rękę.

Uzdrowienia w Genezaret

Rozdział 15.

Spór o tradycję: Jezusowi faryzeusze zarzucili, że Jego uczniowie nie myją rąk przed jedzeniem, a Jezus odpowiedził im, że też łamią przkazanie, nie oddając należytej czci rodzicom swoim.

Prawdziwa nieczystość: „Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to co z nich wychodzi” Bo to pierwsze zostanie strawione i wydalone, a to drugie wychodzi z serca.

Wiara kobiety kananejskiej: dzięki swej wierze, kobieta ocaliła córkę od opętania, bo Jezus zechciał jej pomóc, widząc jej wielką wiarę.

Uzdrowienia nad jeziorem, drugie rozmnożenie chleba i ryb na pustyni.

Rozdział 16.

Niewierni chcieli widzieć na niebie znak, potwierdzający istnienie i moc Boga. Nie dostali znaku, oprócz znaku Jonasza (por. rozdział 12.).

Kwas faryzeuszów i saduceuszów: chodziło o wystrzeganie się nie kwasu chlebowego, ale kwasu w słowach niewiernych.

Wyznanie Piotra: Zapowiedź Kościoła, zapoczątkowanego przez Piotra (Piotr=skała)

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania: Jezus wie, że musiał będzie cierpieć. Piotr neguje Jego słowa, ten jest na niego zły, prosi żeby go zostawił.

Warunki naśladowania Jezusa: „weźcie swój krzyż i naśladujcie mnie”

Rozdział 17.

Przemienienie Jezusa: Poszedł z uczniami na górę, Jego twarz stała się lśniąca, ukazali się tam Mojżesz i Eliasz. Bóg przemówił do nich.

Przyjście Eliasza: Gdy schodzili z góry, Jezus kazał zachować im to zdarzenie w tajemnicy. Zapowiedział przyjście Eliasza, a także powiedział, że Eliasz już tu był, na Ziemii- był nim Jan Chrzciciel.

Uzdrowienie epileptyka:Ojciec pewnego chłopca przyszedł po pomoc do Jezusa, uzdrowił go.

Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania (w Galilei); płacenie podatków na świątynie;

Rozdział 18.

Spór o pierwszeństwo: Jezus mówi, że tylko ten, kto będzie szczery i niewinny jak dziecko, kto jest tak uniżony jak ono, nie wywyższa się, może wejść do królestwa niebieskiego.

Zgorszenie: jeśli jakaś część ciała jest powodem grzechu, trzeba ją odciąć (zapowiedź zbawienia).

Zabłąkana owca: Jezus wróci po każdą zbłąkaną owieczkę ze swego stada.

Upomnienie braterskie: trzeba upomnieć brata swego, że zły czyn popełnia.

Obowiązek Przebaczenia: trzeba zawsze przebaczać, nawet 77 razy!

Nielitościwy dłużnik: Historia porównawcza-królestwo niebieskie jest jak król, który się chce rozliczyć ze swymi poddanymi.

Rozdział 19.

Nierozerwalność małżeństwa: rozwody są niedopuszczalne, i nie zmieniają nic. Sakrament małżeństwa jest na całe życie.

Dobrowolna bezżenność: trzeba sobie uświadomić, że nie każdy urodził się do małżeństwa. Niektórzy nie są do tego stworzeni.

Jezus błogosławi dzieci;

Bogaty młodzieniec: pytał Jezusa młodzieniec, co może zrobić, żeby uzyskać zbawienie. Jezus na to, żeby przestrzegał 10. Przykazań. A on spytał co jeszcze? Jezus na to, żeby sprzedał co ma, wszystko. A że młodzian miał dużo bogactwa, zasmucił się i poszedł sobie.

Niebezpieczeństwo bogactw: Bogatym ciężko będzie wejść do królestwa niebieskiego, łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igielne.

Za dobrowolne ubóstwo, pozbycie się dóbr materialnych czeka ludzi nagroda, w postaci zbawienia.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ewangelia wg św Mateusza (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza
Ewangelia wg św Mateusza
52 Ewangelia wg Św Jana, rozdz 11 21, oprac Magda Domosud
Ewangelia wg św, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg św Marka (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)
06 DUSZA NIEŚMIERTELNA W EWANGELII WG ŚW ŁUKASZA
Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu Ewangelia wg św Marka
Ewangelia wg św MArka, S E N T E N C J E, Konspekty katechez
Ewangelia wg św Marka
Ewangelia wg św zioma Janka rtf
Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu Ewangelia wg św Łukasza
Ewangelia wg św Marka
Ewangelia wg św Łukasza (Do Ksiąg Poematu Boga Człowieka Marii Valtorty)

więcej podobnych podstron