Koncepcje zarządzania w łańcuchu dostaw

background image

KONCEPCJE ZARZĄDZANIA W ŁAŃCUCHU
DOSTAW

background image

LEAN MANAGEMENT

background image

NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Lean

management

tools

Value

Stream

Mapping

Standard

work

5S

Visual

Management

Kanban

SMED

TPM

background image

LEAN MANAGEMENT W DOSKONALENIU ŁAŃCUCHA DOSTAW

Przeprojektowanie łańcucha dostaw tak aby produkować coraz więcej przy zaangażowaniu coraz mniejszych
zasobów

Troska o najlepszą obsługę klienta przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw

Ciągły przepływ zgodny z zasadą just in time

Dbałość o komunikację i zadowolenie pracowników w łańcuchu dostaw

Wysoka jakość

Spłaszczenie struktur

Eliminacja marnotrastwa i tworzenie wartości z punktu widzenia klienta

background image

KORZYŚCI Z WDROŻENIA LEAN MANAGEMENT

Zmniejszenie

liczby wyrobów z

brakami z 2,5%

do 0,4%

Zmniejszenie

zapotrzebowania

na personel o

30%

Zwiększenie

produktywności

o 35%

Średnie

skrócenie cyklu

produkcyjnego o

37%

Redukcja

zapasów o 45%

background image

LEAN NIE TYLKO U TOYOTY

Rozwiązania lean są coraz częściej stosowane u producentów branży spożywczej:

Zasady oparte na rozwiązaniach produkcyjnych Toyoty

stosuje w swoim łańcuchu dostaw firma Tesco z sukcesem

od roku 1996.

background image

AGILE MANAGEMENT

Agile management to koncepcja

elastycznego zarządzania. Jej

kluczowymi elementami są

elastyczność i kompresja czasu.

background image

W DRODZE DO ELASTYCZNOŚCI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Synchronizacja podaży z popytem

Eliminacja czynności zbędnych

Skracanie czasu przestawiania maszyn

Ograniczenie czynności przemieszczania komponentów

background image

LEAN & AGILE

Lean – produkt masowy,

niska cena, dobra jakość

Agile – indywidualizacja

produktu masowego,

szybkie wchodzenie na nisze

rynkowe

background image

TOTAL QUALITY MANAGEMENT(TQM)

Podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy

aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem

spojrzenia projakościowego.

background image

CELE TQM

osiągnięcie długotrwałego sukcesu,
którego źródłem jest zadowolenie
klienta

korzyści dla organizacji i jej członków
oraz dla społeczeństwa.

background image

ISTOTA

Filozofia TQM opiera się na 5 zasadach (pięć ścian piramidy TQM):

zaangażowanie kierownictwa (przywództwo)

koncentracja na kliencie i pracowniku

koncentracja na faktach

ciągłe doskonalenie

powszechne uczestnictwo.

background image

NARZĘDZIA

Do najpopularniejszych z nich zaliczamy:

KAIZEN

5S

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

QFD (Quality Function Deployment)

Six Sigma

JIT (Just in time)

Kanban

background image

SIX SIGMA

W zakładach Motorola powstała definicja Six
Sigma, według której:
„Six Sigma to filozofia biznesu kierująca
działaniami przez wyraźne określenie
wartości organizacji w ramach jej systemu
kompensacji oraz strategii biznesu
nastawionej na cięcie kosztów i
podnoszenie satysfakcji klienta.”

background image

ZASADY SIX SIGMA

Six Sigma opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

koncentracja na kliencie,

oparcie na faktach i danych,

procesowe podejście do zarządzania i usprawnień (w całym obszarze organizacji),

zarządzanie proaktywne

współpraca pozbawiona barier

ukierunkowanie na perfekcję i tolerancja dla

background image

CELE

eliminacja zmienności,

satysfakcja klienta,

skrócenie czasy cyklu produkcyjnego,

redukcja kosztów związanych z poprawą błędów, naprawami, złomowaniem,

poprawa pozycji rynkowej organizacji.

background image

FAZY W POCESIE SIX SIGMA

Definiowania.

Pomiaru.

Analizy.

Udoskonalenia.

Kontroli.

background image

KTO STOSUJE SIX SIGMA?

Six Sigma jest bardzo rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych. Stosują ją m.in.
Motorola, General Electric, Microsoft. W Europie metoda ta również znajduje
uznanie. Stosują ją np. ABB, czy Philips.

Najlepszą rekomendacją dla Six Sigma niech będą słowa, które wypowiedział prezes
GE Jack Welch
„Six Sigma to najważniejsza z kiedykolwiek podjętych przez GE inicjatyw”.

background image

BUSINESS PROCESSING REENGINEERING (BPR)

Metoda gruntownego przekształcania całościowych
procesów w przedsiębiorstwie w celu
optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników
efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji.

background image

ZAŁOŻENIE BPR

Konieczność wprowadzenia kompleksowych zmian w
procesach funkcjonowania oraz propozycja
przebudowania całej organizacji ,aby mogła ona
zachować rentowność, wypłacalność i poprawić
obsługę klienta

background image

ETAPY POSTĘPOWANIA W REENGINEERINGU

1. Sformułowanie problemu
2. Identyfikacja potrzeb użytkownika
3. Analiza istniejącego stanu
4. Wybór metod postępowania i zespołu technik
wspomagających
5. Przedstawienie metody postępowania i określenia
potrzebnych środków
6. Wdrożenie zmian w organizacji.
7. Podjęcie działań w celu wprowadzenia

nowych zmian

background image

BUSINESS PROCESS REENGINEERING CYCLE

background image

Reengineering jest określany jako proces ciągly,

którego celem jest dochodzenie organizacji do

doskonałości.

background image

ZŁOTE MYŚLI REENGINEERINGU

naszym pracodawcą jest klient

bazą dla radykalnych zmian jest wizja firmy

bez zrozumienia i nacisku ze strony naczelnego kierownictwa zmiana się

nie uda

impuls do zmian zwykle przychodzi z zewnątrz

ambicja

ma być taką samą motywacją jak strach czy ból

cierpliwość jest cnotą

czerpanie

wzorów od najlepszych ma swoje ograniczenia

background image

REZULTATY WPROWADZENIA REENGINEERINGU:

Skrócenie cyklów produkcji o70%

Redukcja kosztów o minimum 40%

Poprawa jakości wyrobów i zadowolenia klientów o ponad 40%

Podniesienie rentowności o minimum 40%

Rozszerzenie udziału w rynku o conajmniej25%

Mocne strony reengineeringu:

Całościowe, ponadresortowe myślenie i działanie

Wzrost wydajności

Skrócenie czasu trwania procesów

background image

Celem wdrożenia zarządzania procesowego

nie jest

„ stopniowa poprawa ” ;

celem jest -

„ firma ma działać lepiej niż myśleliśmy,

że może działać ”.

background image

TIME BASED MANAGEMENT

background image

PRZYCZYNY ROZWOJU

skracanie cykli życia produktów,

skracanie cyklu przygotowania wyrobu,

krótkie terminy realizacji zaopatrzenia,

nasycenie rynku,

wzrost wymagań w stosunku do dotrzymywania terminów,

zmiany na rynkach zbytu,

wzrastająca produktywność

background image

PODSTAWOWE CECHY

zdefiniowanie czasu jako kluczowej wartości, wokół której buduje się
cały system zarządzania procesami i planowanymi wynikami firmy

koncepcja nowego przykładu zarządzania próbującego rozszerzyć Just-
in-Time

na

wszystkie

procesy

w przedsiębiorstwie,

kształtowanie

organizacji

przedsiębiorstwa,

którą

można

scharakteryzować przy pomocy takich cech jak: swoboda przepływów,
zespołowość działania oraz elastyczność,

rozwijanie się poprzez zwiększenie stosowania podstawowych
środków pomocniczych i wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych.

background image

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

TBM

orientacja na

skok ilościowy

orientacja na

zespół

orientacja na

wartość

orientacja na

procesy

orientacja na

czas

background image

WDROŻENIE TBM

Wdrożenie TMB pozwala na:

normalizację czasu pracy do 8-9 godzin, zamiast 9-12

wykonywanie jedynie koniecznych czynności 10-15 zamiast 30-40

zwiększenie planowości pracy kierowników z 20% do 60-70%

selekcjonowanie informacji docierających do managerów

background image

CELE

OSZCZĘDZANI

E CZASU

skrócenie czasu

pracy

projektowanie

procesów

eliminacja

opróżnień

lepszy przepływ

informacji

eliminacja

zbędnych

zasobów

Z Y S K


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zarzadzanie lancuchem dostaw1
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 64
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 1
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 41
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 56
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 45
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 3
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 4
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 46
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 72
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 17
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 70
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 49
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 19
Plan pracy LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
lizld-cw3-4, Logistyka, rok2, loigstyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, cwiczenia, lizld-cw3-4, lizl
Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw Wykłady str 44
lizld-wyk1, Logistyka, rok2, loigstyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, wyklady

więcej podobnych podstron