Czy szatan jest osobą

background image

Czy szatan jest osobą

Czy szatan jest osobą?

Zło istnieje, co do tego nikt nie ma wątpliwości. O wiele jednak trudniejsza jest odpowiedź
na pytanie: Czym jest zło? Skąd pochodzi? Dlaczego w ogóle jest? W ciągu wieków
pytania takie były jedną z przyczyn herezji i rozłamów religijnych, były i są przyczyną
niewiary i nihilizmu, a wreszcie, gdy nie znajdowano ciągle właściwej odpowiedzi,
prowadziły do swoistego kultu zła, do przyznawania mu roli siły rządzącej światem i
ludźmi.

Dlaczego Bóg dopuszcza, aby działy się rzeczy tak straszne, aby zło tryumfowało -
zastanawiali się ludzie w czasie rzezi i wojen, w dobie obozów koncentracyjnych i łagrów,
zapominając niestety, że dobro zawsze ujawniało swoją siłę, czego najwspanialszym
przykładem jest św. Maksymilian.

Świętość jest darem Boga, ale od kogo pochodzi zło? Problem ten wiąże się nierozłącznie
z pojęciem diabła. To on, rozumiany bądź osobowo lub jako ciemna i niepoznawalna siła
jest uosobieniem zła. Jego poprzednikami w religiach przedchrześcijańskich i w
pierwotnych były demony, dziś o diable mówi się niechętnie, a nawet pomniejsza się jego
postać i znaczenie. W kręgach "oświeconych" katolików uważany jest często za przesąd,
tymczasem coraz liczniejsze ruchy satanistyczne świadczą o czymś zupełnie przeciwnym.

Pomimo "niedostrzegania" diabła, zło stanowi nadal zjawisko powszechne, nurtujące ludzi
bez względu na ich wiarę lub niewiarę, orientacje filozoficzne i polityczne. Człowiek
chciałby wyzwolić się od zła, chciałby żyć w świecie, w którym zło nie istnieje, ono jednak
towarzyszy ciągle jego egzystencji. Dlaczego dobro nie zwycięża zła w sposób widoczny?
Dla św.Tomasza z Akwinu istnienie zła potwierdzało obecność dobra, a tym samym Boga:
"Jeżeli jest zło, jest Bóg". Twierdzenia tego nie należy jednak rozumieć opatrznie, tzn. w
takim sensie, iż istnieje równa, ale przeciwna Bogu zasada zła, z której wywodzi się
szatan. Byłby to pogląd manichejski, a zatem heretycki i sekciarski.

Szatan (Lucyfer) został stworzony przez Boga - naucza Sobór Laterański - i był on
pierwotnie dobry, jak wszystkie byty powołane do istnienia przez Stwórcę. Jednak on sam
sprawił, że stał się zły i czyni zło z nienawiści do Boga i Jego stworzeń. Ani jednak Pismo
św., ani sobory nie wypowiadają się jednoznacznie o naturze szatana. "Wiemy, że Bóg
jedynie pozwala, aby zaistniało zło z powodów, które usuwają się spod racjonalnej
analizy. Bóg nie pozwoliłby na grzech, jeśliby nie mógł z niego wyprowadzić dobra. Bóg
nie przeszkodził, aby część aniołów odeszła od Niego. Tak samo nie sprzeciwiał się, aby
oni nie mogli namawiać do złego, chociaż nie zmuszać. Nie mogą też oni opanować
wnętrza ludzkiej duszy, bo tam działa tylko Bóg. Wpływ szatana na ludzi objawia się w
różnorodnej formie pośredniej przez oddziaływanie na wyobraźnię i psychikę zmysłową.
Może pojawiać się forma ostrzejsza wpływu złego ducha bliżej nam nieznana, a określana
jako napaści i opętania".

Istnienie szatana i demonów nie było nigdy przedmiotem uroczystego nauczania Kościoła,
choć wyznaje on i nakazuje wiarę w istnienie złych duchów. Należy przyjąć zatem zdanie
Soboru Watykańskiego II, który mówi o szatanie jako o "konkretnej sile zła". Nie można
więc twierdzić, że zło jest losem człowieka, zawinioną (lub nie) przyczyną cierpienia.
Wynika ono natomiast z planowego działania istoty złej, pragnącej zniszczyć świat i

Strona 1

background image

Czy szatan jest osobą

ludzkie dusze poprzez zerwanie ich związku z Bogiem. Taka nicość pełna rozpaczy to
obraz samego szatana.

Pozostaje on jedną z największych tajemnic, choć dzieła jego są widoczne. Jest
przeciwnikiem Jezusa, dlatego wspólnota chrześcijańska musi czuwać i uzbroić się w to
jedno, co neutralizuje działanie szatana a jego samego sprowadza do nicości - musi
uzbroić się w potężną miłość.

Andrzej Datko

Artykuł pochodzi z czasopisma "EFFATHA-Otwórz się!" nr 2(60)/1997 str. 41-42

Strona 2


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Szatan jest osobą prawdziwą, demonologia
CZY DUCH SWIĘTY JEST OSOBĄ CZ 2
CZY DUCH SWIĘTY JEST OSOBĄ CZ 1
Czy pracodawca jest jedyną osobą w firmie analiza stanu bhp
Czy Duch Święty jest Osobą Boską
CZY DZIESIECINA JEST OBOWIAZKOW Nieznany
czy uC zaczyna pracę wraz z załączeniem zasilania czy potrzebny jest sygnał wyzwalający, Pierdoły, j
Czy tolerancja jest problemem polskiej młodzieży
CZY KABAŁA JEST DLA MNIE
A Bronk Czy pedagogika jest nauką autonomiczną
Czy ateizm jest światopoglądem naukowym
Czy 11 jest największą liczbą na świecie
Czy PJM jest prawdziwym językiem
Czy wszechświat jest częścią większej całości, W ஜ DZIEJE ZIEMI I ŚWIATA, ●txt RZECZY DZIWNE
Czy Polska jest państwem obywatelskim
CZY ONA JEST

więcej podobnych podstron