notatek pl zarzadzanie finansami przedsiebiorstw pytania do egzaminu (1)

background image

zarz_fin_sierp-Notatek.pl

Zagadnienia do Śierpińskiej: (zarządzanie finansami przedsiębiorstw)

Kilka zestawów które zebrałem

Zestaw 1

1. Wymień instrumenty kredytu kupieckiego
2. Podstawy prawne i koszty emisji krótkoterminowych papoerów dłużnyh

3. Rodzaje opustów ze względu na termin płatności
4. Zadanie oblicz KON i ZKON

5. Obliczyć koszty przedsiębiorstwa związane z przyznaniem klientom opustów
6. Scharakteryzuj koszty w modelu Baumola

7. Oblicz średni zapas i jego zmaine

Zestaw 2

1. Wymień pozycje w preliminażu obrotów gotówkowych
2. Cykl zapasów

3. Zadanie z NPV
4. cele zarządzania finansami

5. KON/ZKON ziwiekszenie zminejszenie zapotrzebowania - jak przeprowadzić
6. Zadanie upust 3/30 net 60 oblicz stope % nominalną i efektywną

Zestaw 3

1. Oblicz realna i efektywną stopę %

2. Zadanie ze zmianą zapotrzebowania na ZKON - blicz zmiane z cykli
3. Oblicz koszt utrzymanai zapasu , optymalna jego wielkość i zmiane tych

wartości w związku z zmiana wielkości produkcj
4. Koszty faktoringu

5. Wymień sposoby na pozyskanie krótkookresowego kapitału
6. Scharakteryzuj koszty zapasów

Powodzenia !!!


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Finanse i bankowość, PYTANIA DO EGZAMINU1, PYTANIA DO EGZAMINU
Finanse i bankowość, PYTANIA DO EGZAMINU1, PYTANIA DO EGZAMINU
ZARZADZANIE FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTW.III ROK, Zarządzanie Finansam Przedsiębiorstw - pytania i odp
Pytania do egzaminu z Zp-sciaga, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Semestr 6, Zarządzanie przedsię
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw- egzamin - pytania z ustnego, Różne Dokumenty, MARKETING EKONO
pytania finanse przeds, FiR UMK Toruń 2010-2013, III FIR, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pytania do egzaminu testowego z przedmiotu Rola czynników kulturowych w kryzysie finansowym
wprowadzenie do zarzadzania finansami przedsiebiorstw, 15
Kopia Podstawy nauki o przedsiebiorstwie turystycznym, pytania do egzaminu - licencjat HIT WSETINS
fin przeds - kolosowaska - egzamin 2008-2009 rzad 1, FiR UMK Toruń 2010-2013, III FIR, Zarządzanie f
Podstawy nauki o przedsiebiorstwie turystycznym, pytania do egzaminu - licencjat HIT WSETINS
test rachunkowosc-Notatek.pl, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Rachunek kosztów dla inzynierów, n
pytania do egzaminu(1), finanse publiczne
ZFP egzamin pyt i odp, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr IV, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

więcej podobnych podstron