Pasowanie na ucznia (SP)

background image

Ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej
Ślubowanie odbywa się w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, przedstawiciela Komitetu
Rodzicielskiego, rodziców, uczniów klas "0" i ich wychowawców, nauczycieli, przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego.
Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie I klas ustawieni są w kolumnie dwójkowej po obu
stronach sali.
1. Prowadzący nauczyciel wita przybyłych gości, dyrekcję, rodziców, nauczycieli, uczniów.
2. Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego.
3. Prowadzący: Dzisiaj odbywa się ważna uroczystość - pasowanie dzieci klas I na uczniów naszej
szkoły. Zanim jednak nastąpi ten ważny moment uczniowie pochwalą się, czego już się nauczyli.
Zapraszam więc do prezentacji.
4. Piosenka w wykonaniu wszystkich dzieci - "Jestem uczniem" (Przewodnik metodyczny kl. I).
5. Powitanie uczniów klas pierwszych przez uczennice klasy czwartej - wiersz.
Uczennica I
Po raz pierwszy przybyliście
do szkoły,
Pożegnaliście zabawki, przedszkola.
A w szkole was czeka.
Rzecz nowa:
obowiązek
i coraz mniej zabawek
i coraz więcej książek.
I choć może
trudniejsze będą
następne wasze lata,
otworzy się wam wielka
ciekawa księga świata.
Uczennica II
Wszystko, wszystko
dziś dla pierwszej klasy:
uśmiech słońca,
kolorowe astry
i ten wierszyk,
który starsze dzieci
dla pierwszaków
mówią z pamięci.
Uczennica III
Chodźcie śmiało do szkoły,
pierwszacy,
do zabawy wspólnej, do pracy.
Szkoła drzwi same
otwiera gościnnie
szkoła dzisiaj

background image

serdecznie was przyjmie.
6. Odczytanie przez uczennicę klasy III listu trzecioklasistów skierowanego do pierwszaków (Karty
pracy kl. III).
7. Prowadzący: Pierwszoklasiści przez miesiąc nauki przygotowywali się do dzisiejszej
uroczystości. Uczyli się o naszej miejscowości i Ojczyźnie.
- Powiedzcie, jak nazywa się nasza miejscowość (odpowiedzi chórem).
- A jak nazywa się nasza Ojczyzna? (odpowiedzi chórem) POLSKA.
8. Recytacja zbiorowa wiersza Cz. Janczarskiego Co to jest Polska? (kl. Ia, Ib).
9. Prowadzący: Wiersza T. Bełzy zwanego Katechizmem patriotycznym polskiego dziecka uczyli
się wasi dziadkowie, rodzice. Dzisiaj uczycie się tego wiersza wy. Wiersz jest stary, ale wciąż
aktualny, bo umiłowanie swojej Ojczyzny, szacunek dla Polski, nigdy się nie zestarzeją, nie
przestaną być dla Polaków najważniejsze. (Prowadzący zadaje pytania - uczniowie chórem
odpowiadają).
10. Prowadzący: Czy wiecie, jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak?
- Wiemy! To jest godło Polski: orzeł biały.
11. Zbiorowa recytacja wiersza pt. Barwy ojczyste (kl. Id - połowa dzieci trzyma w ręce białą
wstążkę, pozostali czerwoną).
Wykazaliście się wiadomościami o ojczyźnie - otrzymujecie symbol miłości - serce (prowadzący
wręcza każdej klasie symboliczne serce).
12. Prowadzący: Sprawdzimy, czy jesteście przygotowani do nauki w szkole (uczniowie
odpowiadają chórem).
- Ołówki?
- Przygotowane!
- Kredki?
- Zastrugane!
- Główki?
- Wypoczęte!
- Buzie?
- Uśmiechnięte!
- A więc?
- Witaj szkoło, będzie nam wesoło!
13. Inscenizacja wiersza pt. Kreda przez uczniów kl. Ic.
14. Piosenka w wykonaniu wszystkich dzieci Biegnie kreda po tablicy.
15. Inscenizacja wiersza pt. Kasia (na środek wychodzi troje dzieci z Ia - dziewczynka ma na
plecach tornister).
Wszyscy
Przez wieś idzie dróżką Kasia uśmiechnięta.
Dziecko 1
Co masz, Kasiu, w teczce?
Kasia
Nową książkę.
Piękną kolorową.
Będę ją szanować.
Żeby książka była cały rok
Jak nowa.
(w czasie recytacji Kasia pokazuje podręcznik)
Dziecko 2
Razem z Olą i Ulą
idziemy przez książki stronice,
by poznać czytania tajemnice.

background image

Prowadzący: Udowodniliście, że solidnie i rzetelnie pracowaliście przez cały miesiąc. Dużo się
nauczyliście - otrzymujecie symbol pracy - pszczółkę. Pamiętajcie, pracujcie wytrwale przez cały
rok i następne lata nauki szkolnej.
16. Prowadzący: Sprawdzimy, czy potraficie myśleć? (Prowadzący czyta zagadki, a dzieci
odpowiadają chórem).
Choć dzwonek nie dzwoni,
choć w klasie pusto,
on starł tablicę
i świeci jak lustro.
Kto to taki? (dyżurny)
Wisi w klasie na ścianie,
piszesz po niej zadanie.
Co to jest? (tablica).
Mieszka w drewnianym
płaszczyku,
stawia kresek bez liku.
Co to jest? (ołówek).
Możesz nim pisać i ani razu
nie musisz maczać
go w kałamarzu.
Co to jest? (długopis).
Potraficie myśleć - jesteście mądrzy. Oto symbol mądrości: sowa.
17. Piosenka w wykonaniu wszystkich dzieci: "W Literkowie".
18. Prowadzący: Pierwszaki udowodniły, że solidnie pracowały przez pierwszy miesiąc nauki.
Uważamy, że mogą być przyjęte do naszej społeczności uczniowskiej. Zanim to uczynią złożą
obietnicę rodzicom, wychowawcom i dyrekcji szkoły. (Prowadzący czyta słowa obietnicy, a
uczniowie chórem odpowiadają: obiecuję).
- Obiecuję punktualnie przychodzić do szkoły.
- Szanować sprzęt szkolny i przybory własne.
- Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia.
- Być grzecznym uczniem naszej szkoły.
19. Akt ślubowania.
Sztandar pochylony, uczniowie klas pierwszych wyciągają 2 palce prawej ręki w kierunku
sztandaru i recytują słowa ślubowania. (Każda klasa recytuje tekst ślubowania oddzielnie).
Ja, najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej nr... w.................................. ślubuję na sztandar naszej
szkoły, że będę dobrym Polakiem, będę dbał o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę się uczył w
szkole, jak kochać swoją Ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.
20. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły. (Dyrektor szkoły pasuje pierwszaków na
uczniów przez symboliczne dotknięcie lewego ramienia dziecka dużym ołówkiem ze słowami:
Pasuję ciebie na ucznia szkoły podstawowej nr............ Dyrektor wręcza wychowawcom klas I
legitymacje uczniowskie.
21. Życzenia dla pierwszoklasistów od dyrekcji szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Komitetu
Rodzicielskiego, gości.
22. Odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru.
23. Poczęstunek dla pierwszaków przygotowany przez rodziców.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pasowanie na ucznia klasy I(1), pasowanie pierwszaka
Dyplom pasowania na ucznia, Dyplomy, zaproszenia i itp
Pasowanie na ucznia, scenariusze na uroczystości szkolne
Pasowanie na Ucznia 6, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia
Pasowanie na Ucznia 4, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia 14, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Uroczystość Pasowania na ucznia
Pasowanie na Ucznia 5, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na ucznia, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
Pasowanie na Ucznia 3, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I
PASOWANIE NA UCZNIA KLASY 1, Moje dokumenty
Scenariusz uroczystości pasowania na ucznia w szkole podstawowej
Ceremoniał pasowania na ucznia klasy pierwszej, scenariusze na uroczystości szkolne
pasowanie na ucznia klasy I, edukacja wczesnoszkolna, uroczystości
Pasowanie na Ucznia 1, scenariusze różne, scenariusze, Ślubowanie klasy I

więcej podobnych podstron