Angielski - Gramatyka - opracowania, Pytania z przesmiętym przyimkiem , 11


11.3.2. Pytania z przesmiętym przyimkiem.

W języku angielskim pytania zaczynające się od przyimka występują bardzo rzadko. Można je spotkać niekiedy w piśmie i to raczej w stylu oficjalnym, ale nie używa się ich w mowie potocznej. Pytania w rodzaju: To whom was the telegram sent ? można spotkać w tekście pisanym; powiemy jednak: Who was the telegram sent to ?

Przyimek występuje :

a) po orzeczeniu zdania, np.:

What are you looking at ? Na co patrzysz ?

b) po dopełnieniu, jeżeli po orzeczeniu występuje dopełnienie, np.:

Who are you writing this letter to ?

Do kogo piszesz ten list ?

Przyimek zatem znajduje się zazwyczaj na końcu pytania. Jednakże, jeżeli pytanie zawiera okolicznik, przyimek najczęściej występuje przed tym okolicznikiem, np. :

What are you looking at so intently ?

Na co patrzysz z takim napięciem ?

What did you polish your sboes with yesterday ?

Czym wyczyściłeś wczoraj buty ?

0to dalsze przykłady pytań z przesuniętym przyimkiem:

Who are you waiting for ?

Na kogo czekasz ?

Where does he come from ?

Skąd (z jakiego kraju) on pochodzi ?

What have you calIed this meeting for ?

Po co zwołaliście to zebranie ?

Whose photo are you laughing at ?

Z czyjej fotografii się śmiejesz?

Which letter are you looking for ?

Którego listu szukasz ?Wyszukiwarka