Projektowanie baz danych Wykłady Sem 5, pbd 2006.01.07 wykład03, Podstawy projektowania


Więzy spójności !!!

  1. Więzy integralności wewnętrznej (CHECK)

  2. Więzy ……. (NOT NULL)

  3. Więzy ….. (UNIQUE)

  4. Więzy referencyjne

Normalizacja

Zalety:

1NF , 2NF , 3NF (BCNF)

Klucz (1NF)

1NF wymaga aby obiekt posiadał ustaloną liczbę atomowych atrybutów, każdy atrybut ma unikalne znaczenie i nazwę.

Obiekty redukujemy do 1NF przez usunięcie powtarzających się lub wielowartościowych atrybutów do innego obiektu typu „child”.

Cały Klucz (2NF)

2NF wymaga aby każdy niekluczowy atrybut był zależny od całego klucza.

Obiekty redukujemy do 2NF przez usunięcie atrybutów, które nie SA zależne od całego klucza.

I tylko Klucz (3NF)

Obiekty redukujemy do 3NF przez usunięcie atrybutów niekluczowych, które są od siebie zależne.

3NF dotyczy tzw. zależności tranzytywnej, tzn. atrybuty niekluczowe zależą nie tylko od atrybutów kluczowych, ale również zależą od innych atrybutów niekluczowych.

Relacja 1 : 1

Przykłady:

Produkt ………………….. Stan magazynowy

Klient Profil klienta

Książka ………………….. Szczegółowy opis książki

Autor ……………………. Biografia autora

Relacja 1 : N

Przykłady:

Klient …………………….. Zamówienie

Produkt …………………… Zamówienie

Student …………………… Zapis na wykład

Instruktor ………………… Zapis na wykład

Relacja N : N

Przykłady:

Instruktor …………………. Wykład

Lekarz ………….…………. Pacjent

Związek rekurencyjny (relacje pomiędzy atrybutami tej samej encji)

0x08 graphic
0x01 graphic

Wykład 3

2

Pracownik ma kierownika

Kierownik ma pracownika

Pracownik i kierownik są pracownikami tej samej firmy

pracownikWyszukiwarka